Sa oled siin

Valitsus pidas istungi, pressikonverentsil: Helme, Kiik ja Reinsalu

17. oktoober 2019 - 10:17

Stenbocki maja, 17. oktoober 2019 - Valitsus kiitis tänasel istungil heaks päevakorrapunktid 1, 3-10 ning 12.

Päevakorrapunkti 2 "Välismaalaste seaduse, rahvastikuregistri seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu" tänasel istungil ei arutatud.

Aruteluks avati punkt 11 "Eesti lähteseisukohad Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika vahendite 2021-2027 planeerimiseks," mis kiideti esitatud kujul heaks.  

Veel avati aruteluks punkt 13 "Eesti seisukohad EL-i tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) 24. oktoobri 2019 istungil," mis kiideti samuti esitatud kujul heaks.

Päevakorda lisati maaeluministri ettepanekul täiendavalt “Eesti maaelu arengukava 2014–2020” muudatusettepanekute “Partnerlusleppe Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks 2014–2020” muutmise heakskiitmine ja volituse andmine. 

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 (MAK) muudetakse viiendat korda. Olulisima muudatusena jagatakse ümber arengukava kolmanda prioriteedi – toiduahela korraldamine – tulemusreserv, mille maht on 5,2 miljonit eurot. See plaanitakse tõsta arengukava teise prioriteeti ehk põllumajandusettevõtete elujõulisuse parandamisse, täpsemalt põllumajandustootjate tulemuslikkuse parandamise investeeringumeetmesse. Tulemusreservi ümberjagamine ei mõjuta kuidagi negatiivselt kolmanda prioriteedi alt toetatud põllumajandustootjate ühistulise piimatöötlemisprojekti elluviimist – projektile eraldatud vahendeid ära ei võeta.

Valitsus otsustas esitatud eelnõu heaks kiita.

Kell 12 algaval pressikonverentsil osalevad peaministrit asendav siseminister Mart Helme, sotsiaalminister Tanel Kiik ning välisminister Urmas Reinsalu.

Istungi kommenteeritud päevakord: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-17102019-istungi-kommenteer...

Valitsuse pressikonverentsi saab vaadata veebiülekandena reaalajas: https://www.youtube.com/ValitsuseUudised/live