Sa oled siin

Valitsus lubab Eesti välissuhtluseks vajalikud delegatsioonid lihtsustatud korras riiki

27. august 2020 - 16:35

Stenbocki maja, 27. august 2020 – Valitsus otsustas täna lubada lihtsustatud korras Eestisse siinsete ametiasutuste kutsel ametlikele kohtumistele saabuvad välisdelegatsioonid, kui nad rakendavad koroonaviiruse ennetamiseks vajalikke meetmeid.

Alates reedest saavad liikumisvabaduse piiranguta Eestisse välisdelegatsioonide juhid, liikmed ja neid saatvad inimesed, kellel pole haigusnähte ja kes saabuvad Eestisse ametlikele töökohtumistele või visiitidele Eesti Vabariigi ametiasutuste kutsel. Muudatus tagab Eesti huvide edendamise seisukohast olulise välissuhtluse jätkumise.

Samas on ametlike kohtumiste korraldajatel kohustus rakendada Eestis kehtivaid koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmeid ning vajadusel piirata delegatsioonide suurust.

Juba praegu kehtib sarnane regulatsioon näiteks diplomaatiliste esinduste või konsulaarasutuste töötajatele ja nende pereliikmetele, samuti rahvusvahelise sõjalise koostöö käigus Eestisse saabuvatele välismaalastele.

Teise muudatusena otsustas valitsus ühtlustada reeglid, mis kehtivad vältimatul perekondlikul põhjusel Eestisse saabumisel.

Alates 1. septembrist võivad vältimatutel juhtudel edasilükkamatutel perekondlikel sündmustel osaleda inimesed, kes on teinud Eestisse saabumise järel vähemalt ühe koroonaviiruse testi ja see on osutunud negatiivseks. Selliseks perekondlikuks sündmuseks võib olla näiteks sünd, matusetalitus või muu põhjendatud ja vältimatu tervishoiusündmus, näiteks haige külastamine.

Vältimatutel perekondlikel sündmustel osalemisel tuleb rakendada kõiki haiguse ennetamiseks vajalikke meetmeid ning vältida võimalikult suurel määral kontakte teiste inimestega.