Sa oled siin

Valitsus kinnitas raudteeseadust muutva eelnõu

5. november 2015 - 10:35

Valitsus kinnitas tänasel istungil raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu. Seaduse muutmise vajadus on tingitud eeskätt Euroopa Liidu direktiivide ülevõtmisest, mis reguleerivad EL-i ülese raudteepiirkonna loomist ning vedurijuhtide sertifitseerimist. Muudatused puudutavad eelkõige raudtee-ettevõtjaid.

Muudatuste eesmärk on muuta raudteeturg läbipaistvamaks ja tõhustada koostööd, et hõlbustada rahvusvahelisi raudteevedusid, stimuleerida usaldusväärset ja jätkusuutlikku rahastamist, suurendada Eestis Konkurentsiameti pädevust.

Selleks peavad ettevõtjad tegema vajadusel muudatusi oma struktuuris, et eraldada teenindusrajatise käitamine muust tegevusest. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja peab võrgustiku teadaandes andma täpsemat teavet infrastruktuuri kasutamise tingimuste kohta.

Raudteeinfrastruktuuri jätkusuutlikkuse tagamiseks on riik kohustatud jälgima, et infrastruktuuri-ettevõtja oleks võimeline ka infrastruktuuri arendama vastavalt riigiga sõlmitud kokkulepetele, mis tähendab, et vajadusel tuleb riigil infrastruktuuri-ettevõtjasse rahaliselt panustada.

Vedurijuhtide osas täpsustatakse perioodilise vahekontrolli nõudeid, mille kohaselt peab kontrollima ka keeleoskust, kui raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja poolt raudteel kasutamiseks määratud keel ei ole vedurijuhi emakeel. Keeleoskus on oluline, et vedurijuht ja dispetšer saaksid teineteisest kindlasti aru, vastasel juhul võivad arusaamatuste tõttu tekkida ohtlikud olukorrad.

Lisaks on täpsustatud, kuidas käitub Tehnilise Järelevalve Amet (TJA), kui leiab, et vedurijuht ei vasta nõuetele.