Sa oled siin

Valitsus kinnitas otsused ajutise kontrolli taastamise kohta Eesti riigipiiril

15. märts 2020 - 12:45

Tallinn, Stenbocki maja, 15. märts 2020 – Valitsus kinnitas tänasel e-istungil otsused Schengeni sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutise taaskehtestamise kohta. Samuti kinnitati vastav korraldus, mis seab sisse riigipiiri ületamise korra piirangute ajal. Piirikontroll taastatakse 17. märtsist 2020.

Eestisse pääsevad edaspidi vaid Eesti kodanikud ja Eesti elamisluba või elamisõigust omavad Eesti elanikud, seal hulgas nn halli passi omanikud. Samuti need välisriigi kodanikud ning need välismaalased, kelle pereliige elab Eestis. Rahvusvahelise sõjalise koostöö raames pääsevad riiki ka Eestisse saabuvad välismaalased.

Riiki pääseb rahvusvahelist kaubavedu (sh toidu- ja meditsiinikaupade vedu) teostav transport. Lisaks ka elutähtsat teenust osutavad inimesed, näiteks kütusetarnijad.

Politsei eriloal pääseb riiki välismaalane, kellel pole haigusnähte ning kelle lähisugulane on Eesti kodanik või elamisõigusega isik.

Eesti riiki tohivad transiitkoridorina läbida välismaalased, et jõuda oma koduriiki, juhul kui neil ei ole COVID-19 haigusnähte.

Piirikontrolli puhul kontrollitakse inimeste reisidokumente ja samuti haigusnähtude esinemist.

Riigist väljumise keeldu ei kehtestatud.

Riigipiiri ületamise ajutine piirang kehtib kuni korralduse muutmiseni ning selle vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

Kui Eesti elanikel tekib reisilt koju pöördumisega probleeme, siis palume helistada konsulaarabi hädaabitelefonil +372 53 01 9999 (24).

Korraldus riigipiiri kontrolli taastamise kohta: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/korraldus_riigipiiri_uletamise_ajutine_piiramise_kohta.pdf (PDF)

Korralduse seletuskiri:
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/seletuskiri_vv_ko... (PDF)

Määrus riigipiiri kontrolli taastamise kohta:
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/vv_maarus_sisepiiril_piirikontrolli_ja_riigipiiri_valvamise_ajutine_taaskehtestamine.pdf (PDF)

Määruse seletuskiri:
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/vv_maaruse_seletuskiri_piirikontrolli_taastamine_2.pdf (PDF)

 

 

Lugupeetud toimetused!

Oleme eriolukorra perioodil valitsuse kommunikatsioonibüroole laekuvate meediapäringute operatiivsemaks teenindamiseks seadnud sisse spetsiaalse meedialiini: +372 56 98 24 62 ja covid19[at]riigikantselei[dot]ee

Palume alates praegusest suunata nendele kontaktidele kõik valitsuse kommunikatsioonibüroole esitatavad päringud COVID-19 teemal.

Valdkondlikele päringutele vastvad jätkuvalt ministeeriumide ja ametite, sealhulgas Terviseameti kommunikatsiooniosakonnad.

Muudes valitsuse tööd puudutavates küsimustes, mis ei ole seotud COVID-19-ga, pöörduge palun valitsuse kommunikatsioonibüroo tavapärastel kontaktidel.