Sa oled siin

Valitsus kinnitas Eesti seisukohad Euroopa puhta energia paketi kohta

16. märts 2017 - 10:30

Euroopa puhta energia paketi eesmärk on anda tõuge puhta energia kasutamisele Euroopa Liidus ning seeläbi panustada EL-i kliima- ja energiaeesmärkide saavutamisse ning Pariisi kliimakokkuleppe täitmisse. Pakett sisaldab nelja valdkonda: energiatõhusus, taastuvenergia, elektriturg ning Euroopa energiavaldkonna strateegiline planeerimine.

Energiatõhususe puhul toetab Eesti eesmärkide saavutamiseks vajaliku raamistiku sätestamist aastani 2030. Meie hinnangul peaks liikmesriikidel olema võimalus valida, kuidas energiat säästa. Taastuvenergia eesmärkide täitmisel näeb Eesti suurt potentsiaali piiriülesel koostööl. Energiajulgeoleku kaalutlustel peab liikmesriikidel säilima õigus võtta kasutusele kodumaiseid kestlikult majandatud ressursse. Uus elektrituru mudel peab Eesti hinnangul olema võimalikult turupõhine ning andma tarbijatele võimaluse reageerida hindade muutumisele. Kohalikele elektritootjatele tuleks elektrikaubanduses tagada võrdsed konkurentsitingimused kolmandates riikides asuvate tootjatega. Võimalike kriisiolukordade ennetamiseks väärtustab Eesti riikidevahelist koostööd ning leiab, et piiriülesed koostöömehhanismid peavad olema tehnoloogianeutraalsed. Strateegilise planeerimise puhul leiab Eesti muu hulgas, et riiklikud kavad peaksid olema omavahel võrreldavad ning nende koostamisega ei tohi kaasneda liigset halduskoormust.

Euroopa puhta energia paketi algatuste edukas menetlemine on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üks prioriteetidest.