Sa oled siin

Valitsus kinnitas Eesti seisukohad EL relvadirektiivi eelnõu kohta

21. jaanuar 2016 - 10:53

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta.


Kodanike ja ettevõtete julgeolek on Euroopa Komisjoni jaoks keskne küsimus. Tulirelvade kasutamine terroriorganisatsioonide poolt ning raskes ja organiseeritud kuritegevuses tekitab ühiskonnale suurt kahju. Euroopa Komisjoni hinnangul tuleb organiseeritud kuritegevusest tuleneva ohu tõttu jõulisemalt võidelda ebaseaduslike tulirelvade levikuga. Eriti arvestades möödunud aastal Euroopas aset leidnud mitmed ohvriterohked terrorirünnakud. Eelnõu kohaselt kujundatakse Eesti seisukoht nn relvadirektiivi kohta, mille eesmärk on tugevdada eeskirju tulirelvade kättesaadavuse ja nendega kauplemise kohta.


Eesti toetab tulirelvade käitlemise kontrolli tugevdamist, samuti ettepanekut lisada direktiivi kohaldamisalasse laskekõlbmatuks muudetud tulirelvad. Muu hulgas toetab Eesti relvalubadele ühtse tähtaja määramise ettepanekut ja nõuet läbida relvaloa taotlemisele eelnevalt arstlik kontroll.


Eesti ei toeta ettepanekut lisada A-klassi kuuluvate relvade hulka automaattulirelvad, mis on kohandatud poolautomaatseteks tulirelvadeks, ja poolautomaatsed automaattulirelvadega sarnanevad tulirelvad. See piirab liigselt enese ja vara kaitsmise, sportlaskmise ja jahipidamise võimalusi, samuti raskendab see laiapindse riigikaitse põhimõttest lähtuvalt riigikaitseliste ülesannete täitmist. Eesti peab väga oluliseks säilitada direktiivi säte, mis võimaldab liikmesriikidel teha riigisiseses õiguses erandeid selliste relvade omandamiseks ja valdamiseks, mis on üldjuhul tsiviilkäibes keelatud. Samuti ei toeta Eesti ettepanekut, millega piiratakse võimalust kollektsioneerida A-klassi kuuluvaid tulirelvi.