Sa oled siin

Valitsus kiitis heaks koroonaviiruse leviku tõkestamise täiendavad meetmed

5. märts 2020 - 17:33

Tallinn, Stenbocki maja, 5. märts 2020 – Valitsus kiitis heaks täiendavad abinõud koroonaviiruse Covid-19 leviku tõkestamiseks, mis puudutavad nii elanikkonna informeerimist, viiruse avaldumise varajast avastamist kui ka viiruse levikuga seotud majanduslike mõjude analüüsi. Sotsiaalminister hakkab valitsusele andma koroonaviirusega seotud olukorrast ülevaadet igal nädalal.

„Eesti ametkonnad jälgivad hoolikalt koroonaviiruse olukorra arenguid ning riik teeb kõik selleks, et viiruse edasist levikut tõkestada,“ rõhutas peaminister Jüri Ratas. „Praegu oleme me olukorras, kus tänu nakatunute vastutustundlikule käitumisele on meil üksikud ja kontrollitud haigusjuhtumid. Meie peamine eesmärk praegu peab olema viiruse suurema levimise ärahoidmine elanikkonna seas.“

„Selleks, et piirata viiruse piiriülest levikut Eestisse, laiendame me näiteks maanteepiiridel kehatemperatuuri kontrolli ühistranspordis. Välistamaks nakkuse levikut lasteasutustes peavad koolid ja lasteaiad olema valmis selle ilmnemisel kuni kaheks nädalaks uksed sulgema,“ tõi peaminister näiteid täna valitsuses otsustatud meetmetest.

Tutvustades valitsusele praegusi tegevusi viiruse tõrjumisel rõhutas sotsiaalminister Tanel Kiik, et ametkondadeülene koostöö toimib praegu hästi. Lisaks terviseameti staabile ja valitsuse moodustatud töörühmale on käivitatud ka ministeeriumi kriisireguleerimismeeskond ja rahvusvaheliste reisijatevedude töörühm.

„Sotsiaalministeerium ja terviseamet juhivad olukorra lahendamist ning on selleks käivitanud seitse päeva nädalas töötava laiendatud staabi lisaks 24/7 operatiivvalvele,“ ütles minister. „Inimeste tervise kaitse on riigiülene prioriteet ning sellest lähtuvalt tegutsevad praegu kõik kaasatud osapooled.“

Kabinetinõupidamisel sai heakskiidu otsus, et koostöös kohalike omavalitsustega tuleb tagada eakate, erivajadusega inimeste ja teiste riskirühmade täiendav teavitamine. Hoolekandeasutused on saanud terviseameti juhise piirata külastusi riskirühmade nakatumise vältimiseks.

Nakkuse leviku vältimiseks lasteaedades ja koolides võib tekkida vajadus need kuni kaheks nädalaks sulgeda. Selleks olukorraks peab haridus- ja teadusministeerium koos kohalike omavalitsustega koostama tegevuskava.

Kõigil avalikel üritustel tuleb rangelt järgida terviseameti antud juhiseid. Maanteepiiridel hakatakse viiruse leviku piiramiseks kontrollima ühistranspordis reisijate kehatemperatuuri.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostöös rahandusministeeriumi ja Eesti Pangaga analüüsib koroonaviiruse mõju nii majandusele kui riigieelarvele. Samuti ootab valitsus nendelt asutustelt ettepanekuid meetmete kohta, kuidas vähendada Covid-19 viirusega kaasnevaid negatiivseid mõjusid majandusele.

Rahvastikuminister Riina Solman tõstis kabinetinõupidamise arutelu käigus esile kodanikuühiskonna tähtsust praeguses olukorras rahvatervise kaitsmisel.  „Kodanikuühiskonna organisatsioonidel on sellistes olukordades väga suur roll nii teabe levitamisel kui abivajaja märkamisel. Tahan tunnustada neid aktiivseid kodanikuühiskonna liikmeid, kes on juba leidnud võimalusi oma panuse andmiseks.“

Pidevalt uuenev info Covid-19 kohta: www.terviseamet.ee