Sa oled siin

Valitsus kiitis heaks Karjäärikeskuse loomise ja kutsekoolide täiendõppe laiendamise

27. aprill 2018 - 13:29

Stenbocki maja, 27. aprill 2018 - Valitsus kiitis eilsel kabinetinõupidamisel põhimõtteliselt heaks kaks tööturuteenuste reformimise otsust. Eesti Töötukassa juurde luuakse Karjäärikeskus, mis ühendab SA Innove Rajaleidja keskuste  karjääriteenused Eesti Töötukassa karjääriteenuste süsteemiga. Ettepanekud karjääriteenuste korrastamiseks tulevad riigireformi tegevusprogrammist.

„Riik areneb pidevalt ning seetõttu vajab karjääriteenuste süsteem uuendamist. Oluline on olemasolevate vahendite eesmärgipärane kasutamine ja teenuste dubleerimise vähendamine, sest Rajaleidja ja töötukassa sihtrühmad on osaliselt kattuvad, eriti just noorte puhul, ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

Muudatuste tulemusena asub Eesti Töötukassa alates 1. jaanuarist 2019 osutama karjäärinõustamise ja karjääriinfo teenuseid kõigile soovijatele, sealhulgas ka koolinoortele. Selleks luuakse Töötukassasse Karjäärikeskus. Karjääriõpe ja karjääriõpet toetavad tegevused jäävad haridus- ja teadusministeeriumi vastutusalasse. Arendustegevusi ja seiretegevusi kavandatakse ühiselt, et tugevdada haridusasutuste võimekust ning arendada karjääriteenuste valdkonna terviklikkust.

Lisaks otsustas valitsus eilsel kabinetinõupidamisel laiendada täiendõppe võimalusi kutsekoolides.

„Oleme aastaid panustanud kutsekoolide arengusse ning usku kutseharidusse näitab ka valitsuse otsus. Kutseõppeasutuste täienduskoolitus on väga kvaliteetne ning otsustasime ühiselt, et Töötukassa võiks nii tööotsijatele kui ka ümberõppijatele koolitust tellides rohkem nende poole pöörduda,“ ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Toetamaks uute oskuste omandamist saavad ka töötajad „Tööta ja õpi!“ programmi toel osaleda tasuta täienduskoolitustel või saada toetust tasemeõppes õppimiseks. https://www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi jahttps://www.hm.ee/et/tegevused/taiskasvanuharidus/tasuta-kursused

Täienduskoolitus  on õpe, mis on mõeldud oskuste täiendamiseks või ümberõppeks. Eestis on praegu umbes 900 täienduskoolituse pakkujat, suurim neist Tartu Ülikool umbes 45 000+ õppijaga ning väikseimad kuni 10 õppijaga erafirmad.