Sa oled siin

Valitsus kiitis heaks ja saadab parlamendile Eesti Kaitsetööstust toetava eelnõu

5. aprill 2018 - 18:01

Stenbocki maja, 5. aprill 2018 – Valitsus avas istungi ja kiitis heaks relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mis saadetakse arutamiseks Riigikogule. Seaduse muutmine annab Eesti kaitsetööstusele aluse sõjarelvade ja lahingumoona käitlemiseks. Kokku on selleks vaja muuta 21 seadust.

Seni puudus Eestis eraettevõtetel seaduslik võimalus relvi ja lahingumoona käidelda, alates valmistamisest, vedamisest ja ladustamisest kuni hoolduse, remondi ning hävitamiseni. Seaduse jõustumisel saavad Eesti ettevõtjad osaleda relvade, laskemoona või lahingumoonaga seotud sõjalise kauba hankekonkurssidel nii Eestis kui välismaal.

Eesti kaitsetööstusettevõtjad on valmis tootma mitmeid kaitsevaldkonna tooteid ning paistavad silma niinimetatud tarkade lahenduste arendaja ja valmistajana. Samas on Eesti sõjalise kaitse seisukohast kriitilise tähtsusega, et kaitsmiseks vajalike sõjarelvade, laskemoona ja lahingumoona valmistamiseks ning sõjarelvade hoolduseks oleks suutlikkus ka Eestis paiknevatel ettevõtjatel. Eesti Kaitsetööstuse Liidu hinnangul on uue valdkonna võimaliku käibe maht umbes 60 miljonit eurot aastas ja luuakse umbes 150 uut töökohta.

Eelnõuga kavandatakse kehtestada riigilõiv tegevusloa ja käitamisloa andmise ning demilitariseerimise tehnilistele nõuetele vastavuse tunnistuse andmise eest.

Seadus on planeeritud jõustuma 2. juulil 2018.