Sa oled siin

Valitsus kiitis heaks haridus- ja noortevaldkonna arengukavade koostamise ettepanekud

28. november 2019 - 12:39

Stenbocki maja, 28. november 2019 – Valitsus arutas tänasel kabinetinõupidamisel ja kiitis istungi otsusena heaks haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 ja noortevaldkonna arengukava 2021–2035 koostamise ettepanekud.

Uus haridusvaldkonna arengukava on kehtiva Eesti elukestva õppe strateegia 2020 jätkustrateegia, milles seatakse hariduse sihid järgmiseks 15 aastaks. Arengukava hõlmab nii üld-, kutse- kui ka kõrgharidust. See keskendub elukestva õppe tingimuste parandamisele, pöörates seejuures tähelepanu õpivõimaluste valikuterohkusele ja kättesaadavusele. Samuti sujuvale liikumisele haridustasemete ja -liikide vahel.

Olulisel kohal on õppija omavastutus, õpitahe ja -harjumused. Lisaks ka õppijakeskse õppe põhimõtted. Tulenevalt kiiretest muutustest tööturul peab haridussüsteem aastal 2035 toetama igas vanuses inimeste kiiret ümber- ja täiendusõpet ning pakkuma õpet, mis vastab tööturuvajadustele.

Noortevaldkonna arengukava 2021–2035 on jätkustrateegia kehtivale noortevaldkonna arengukavale. See keskendub noortele veelgi avaramate võimaluste loomisele, noorte aktiivsemale kaasamisele otsustusprotsessidesse ning kvaliteetse ja kättesaadava noorsootöö tagamisele.