Sa oled siin

Valitsus esitas riigikogule lahja alkoholi aktsiisi tõstmise vajadust kinnitava analüüsi

14. detsember 2016 - 19:22

Stenbocki maja, 14. detsember 2016 – Valitsus esitas täna riigikogule analüüsi ja ettepanekud, mis kinnitavad vajadust tõsta lahja alkoholi aktsiisimäärasid seaduses kavandatust kiiremini.

„Vajadus muudatuse järele tuleneb asjaolust, et senine aktsiisipoliitika ei ole paraku täitnud lahja alkoholi osas alkoholipoliitika eesmärki ning valitsuse kavandatud tulumaksureform suurendab oluliselt lahja alkoholi kättesaadavust, mis toob kaasa alkoholitarbimise kasvu,“ ütles riigikogu esimehele täna valitsuse poolt analüüsi edastanud peaministri kohuseid täitev Jevgeni Ossinovski.

Kuivõrd 2018. aastaks planeeritud tulumaksureform suurendab inimeste netosissetulekuid, tuleb valitsuse hinnangul senine alkoholi ostujõu prognoos üle vaadata ja kehtestatud aktsiise tõsta esialgu plaanitust kiiremini.

„Kui täiendavat aktsiisitõusu ei rakendata, siis väga lihtsustatult öeldes saaks 2018. aastal keskmise netopalga eest osta 440 liitrit õlut ehk ligi 10% rohkem kui praegu. Nii tuntavas mahus alkoholi odavnemine ei tähendaks pelgalt eemaldumist seni kokkulepitud aktsiisipoliitikast, vaid suurendaks alkoholitarbimist ja tervisekahjusid,“ lisas Ossinovski.

Kehtiv alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus pani 2015. aasta juunis paika seni planeeritud edasised aktsiisitõusud ning kohustas valitsust hiljemalt 2018. aasta 1. märtsiks esitama analüüsi ja ettepanekud aktsiisimäära muutmiseks.

Plaanitust poolteist aastat varem valminud sotsiaalministeeriumi analüüs näitab, et senistel alkoholi aktsiisitõusudel on tuntav mõju tervise ja elukvaliteedi paranemisele ning need ei ole kaasa toonud märkimisväärseid negatiivseid tagajärgi, nagu näiteks salakaubanduse kasvu või turismi vähenemist.

Analüüsi põhjal on lahja ja kange alkoholi aktsiisierinevus taganud lahjale alkoholile põhjendamatult madala aktsiisimäära ning seetõttu on lahja alkohol sissetulekutega võrreldes odavnenud. Samuti on toimunud aktsiisitõusudel olnud suurem mõju kange alkoholi hinnale ja kange alkoholi tarbimise langusele, lahjade alkoholide tarbimises ei ole samaväärset langust olnud.

Analüüsi hinnangul on just lahja alkoholi aktsiisi tõstmisega võimalik vähendada alkoholi kättesaadavust ja tarbimist laste seas, kuivõrd lapsed alustavad tarbimist enamasti just õlle, siidri ja teiste sarnaste alkohoolsete jookidega. 

Peaminister Jüri Ratase valitsuse üks eesmärk on oluliselt vähendada alkoholitarbimist ja sellest tulenevaid tervisekahjusid. Muuhulgas kehtestatakse selleks seadusega täiendavad alkoholi reklaami- ja müügipiirangud.

 

Taustamaterjalid:

Valitsuse alkoholipoliitika kohta täpsemalt: https://somblogi.files.wordpress.com/2016/12/alkoholipoliitika-faktileht_9-12.pdf (PDF)

Analüüsi ja ettepanekute kaaskiri Riigikogule:
https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/failid/uudised/kaaskiri.pdf (91.38 KB, PDF)

Alkoholiaktsiisi määra muutmise analüüs ja ettepanekud:
https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/failid/uudised/alkoholitarbimise_ja_aktsiiside_analuus.pdf (888.03 KB, PDF)