Sa oled siin

Valitsus arutas Pürksi mõisas riigieelarvet, 18.04.1998

18. aprill 1998 - 0:00

Valitsus arutas Pürksi mõisas riigieelarvet

 

18. aprillil 1998
 

Reedel ja laupäeval leidis Läänemaal Pürksi mõisas aset valitsuskabineti nõupidamine, kus arutati tuleva aasta riigieelarve prioriteete, võimalikku tulude juurdekasvu ning olulisemaid kulutusi.

Lähtuvalt eelmisel aastal kinnitatud valitsuse tegevuse põhisuundadest on ka järgmisel aastal valitsuse jaoks prioriteetseteks sisekaitse, regionaalne areng ja maaelu, haridus- ja kultuuritöötajate palgad ning sotsiaaltoetused. Sisekaitse tugevdamiseks nähakse ette investeeringute kasvu võrreldes tänavusega 300 miljoni krooni võrra, summad politseinike palkadeks peaksid kasvama 145 miljoni krooni võrra. Täiendavate summade eraldamine kultuuri- ja haridussfääri rohkem kui 400 miljoni krooni ulatuses võimaldaksid jätkata selle sektori töötajate palgatõusu ennaktempos.
100 miljoni krooni võrra soovib valitsus suurendada toimetulekutoetusi. Lisaraha peaks saama ka põllumajandus - suurenevad otsetoetused, kapitalitoetus ja mootorikütuse aktsiisi kompensatsioonid. Omavalitsustele kavatsetakse eraldatakse investeeringutest tänavuse 260 miljoni asemele 300 miljonit krooni.

Uue eelistusena kavatseb valitsus 1999. aastal välja tuua elamumajanduse arendamise. Praegustes kontrollarvudes on elamureformi elluviimiseks kavandatud 150 miljonit krooni mida soovitakse kasutada üürnike ja omanike ning erastatud paneelmajade üürnike probleemide lahendamiseks.

Järgmise aasta eelarve kasvuks makromajandusliku prognoosi alusel kavandab rahandusministeerium 1,9 miljardit krooni, mis eeldab 5,5-protsendist majanduskasvu ja 8,5-protsendist tarbijahindade tõusu. Täiendavate tuludena peamiselt mootorsõiduki-, luksuskaupade, alkoholi- ja tubakaaktsiisilt ning riigivarade müügist kavandatakse saada 800 miljonit krooni.

Rahandusminister Mart Opmanni sõnul oli kahepäevane nõupidamine Pürksis viljakas ja edasiseks tööks riigieelarve koostamisel äärmiselt vajalik. Nõupidamisel ei keskendutud vaid eelarve juurdekasvu jaotamisele prioriteetsete kuluartiklite vahel, vaid arutati ka baaskulude kokkuhoiu võimalusi, eelkõige valitsemissektori palga- ja majanduskulude arvel. Ühe olulise punktina oli Pürksis toimunud nõupidamisel päevakorras riigiteenistujate palgakorralduse täiustamine.

Järgmine tõsisem arupidamine eelarve küsimustes peaks aset leidma maikuus, kus lisaks valitsuse liikmetele peaksid osalema ka valitsuskoalitsiooni kuuluvad Riigikogu liikmed. Samal ajal soovib valitsus alustada konsultatsioone ka opositsioonierakondadega, mis peaks tagama eelarvearutelu sujuvama kulgemise Riigikogus.