Sa oled siin

Ülemkogu arutas järgmisi samme suhetes Ühendkuningriigiga ning toimus euroala tippkohtumine

13. detsember 2019 - 16:27

Brüssel, 13. detsember 2019 – Euroopa Liidu 27 liikmesriigi riigijuhid arutasid täna Ühendkuningriigi EList väljaastumisega seonduvat ja tegid ettevalmistusi läbirääkimisteks tulevaste suhete üle pärast ühendusest lahkumist.

Peaminister Jüri Ratase sõnul ütlesid briti valijad eilsetel parlamendivalimistel oma sõna ning andsid sellega tugeva mandaadi Boris Johnsonile. „Ühendkuningriik on ja jääb Eesti jaoks oluliseks partneriks, liitlaseks ja ennekõike lähedaseks sõbraks nii praegu kui ka pärast ühendusest lahkumist,“ sõnas Ratas.

„Ootame Ühendkuningriigilt edasisi samme, mis suurendavad selgust ja ettenähtavust EList väljaastumise protsessis. See on oluline korrapärase lahkumise tagamiseks ning annab meile võimaluse asuda tulevikusuhete kõneluste juurde,“ lausus peaminister.

Ratase sõnul on oluline hoida ELi ühtsust ning jätkata vajaliku ettevalmistusega. „Eestile on tähtis võimalikult lähedase suhte hoidmine Ühendkuningriigiga, eelkõige välis-, kaitse-, julgeolekupoliitikas ning vabakaubanduses,“ lausus peaminister.

Peaminister Ratas osales täna ka euroala tippkohtumisel, mis toimus laiendatud koosseisus. 27 liikmesriigi juhid kõnelesid Euroopa stabiilsusmehhanismist, lähenemise ja konkurentsivõime eelarvelisest toetusvahendist, mis on eraldi euroalale suunatud eelarvemeede majanduskasvule suunatud reformide toetamiseks ning pangandusliidu tugevdamisest.

Ratase sõnul on käesoleva aasta üks olulisi ülesandeid olnud Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM)  reformi ettevalmistamine. Reform annaks ESMile õiguse toetada pankade kriisilahendusfondi. „Teeme seda reformi hoiustajate, euroala majanduse ja finantsstabiilsuse kaitsmiseks. Mul on hea meel, et põhimõtteline kokkulepe on saavutatud. Ootan lõplikule selgusele jõudmist järgmise aasta alguses,“ sõnas Ratas.

Peaminister kinnitas, et Eesti toetab ka pangandusliidu edasi arendamist. „Oleme valmis liikuma euroala pankade ühtse hoiusekindlustuse poliitiliste läbirääkimiste etappi. Pangandussektoris peab jätkuma riskide vähendamine,“ lisas Ratas ning tõi esile, et iga liikmesriik peab ka ise finantsstabiilsuse tagamisele kaasa aitama.

Ratas märkis veel vajadust jätkata tööd euroala eelarvevahenditega ELi eelarve läbirääkimiste raames. „Täiendavad sissemaksed riikide poolt euroala eelarvevahendile peavad jääma vabatahtlikuks,“ lisas peaminister.

Fotod: https://www.flickr.com/photos/stenbockimaja/albums/72157712170051892

Veel uudiseid samal teemal

29.06.2020|Vabariigi Valitsus

Ekspertkogu: majanduse toetamine peab olema hästi läbi mõeldud ja tulevikku suunatud

Stenbocki maja, Tallinn, 29. juuni 2020 – Täna oma esimesele istungile kogunenud ekspertkogu, kelle eesmärk on valitsuse nõustamine majanduse taaskäivitamise küsimustes. Tõdeti, et kuigi majanduse käekäigu kohta võib leida juba positiivseid märke, pole veel lõpuni selge, mis meid aasta teises pooles ees ootab. Kõlama jäi mõte, et tuleb otsida ja edukalt ära kasutada neid võimalusi, mida pakub pandeemia käigus kiiresti muutuv maailm. Riik saab kindlasti sellele kaasa aidata, näiteks paindliku ja tõhusa ümberõppe, aga ka investeeringute soodustamise kaudu. Täpsemad ettepanekud majanduse elavdamiseks lepitakse kokku suve jooksul.

25.06.2020|Vabariigi Valitsus

Majanduse elavdamise ekspertkogu koosseis on kinnitatud

Stenbocki maja, Tallinn, 25. juuni 2020 – Valitsuse majandusarengu komisjoni juurde loodud ekspertkogu, kelle eesmärk on nõustada valitsust majanduse ergutamise, inimeste toimetuleku parandamise ja ettevõtete konkurentsivõime kasvatamise küsimustes, koguneb esimesele istungile esmaspäeval, 29. juunil.