Sa oled siin

Teadus- ja Arendusnõukogu toetas teadus- ja arendustegevuse ning kõrghariduse rahastamise suurendamist

6. märts 2018 - 19:41

Tallinn, Stenbocki maja, 6. märts 2018 – Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) arutas tänasel istungil  teaduse ja kõrghariduse rahastamist riigieelarve strateegias 2019–2022 ning leidis, et avaliku sektori teadus- ja arendustegevuse investeeringuid tuleb tõsta vähemalt 0,84%-ni SKP-st.

„Nende kulude tegemine toetab pikemas perspektiivis majanduskasvu jätkumist ja aitab hoida ning kasvatada meie kõrghariduse kvaliteeti,“ ütles peaminister Jüri Ratas.

Samuti leiti, et investeeringuid tehes tuleb eelistada strateegiliselt olulisi valdkondi, et teadus ja kõrgharidus vastaksid tänasest veelgi paremini ühiskonna ja majanduse vajadustele.

Lisaks tutvus TAN Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2017. a aruandega.

Teaduse ja kõrghariduse rahastamise ning korraldamise rakkerühma juht Katrin Pihor tutvustas TANile rakkerühma peamisi järeldusi ja ettepanekuid, mis puudutavad näiteks selgema nõudluse kujundamist teadus- ja arendustegevusele, ettevõtjate võimekuse suurendamist uute teadmiste hankimisel ja kasutamisel, ettevõtete ja kõrgkoolide läbi aegade raskustega kulgneva koostöö parandamise võimalusi, jne. Ajanappusel otsustati arutelu jätkata järgmisel koosolekul maikuus.

Rakkerühma ülesanne oli muu hulgas anda hinnang Eesti teadus- ja kõrgharidussüsteemi konkurentsivõime praegusele olukorrale ja arengupotentsiaalile ning esitada ettepanekud olukorra parandamiseks, töötada välja avalik-õiguslike ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide edasise konsolideerimise põhimõtted  ning esitada Vabariigi Valitsusele ettepanekud Eesti konkurentsivõime eesmärkide saavutamiseks vajaliku teaduse ja kõrghariduse pikaajalise rahastamise kava ja sellega seonduvate täpsete ülesannete ja vastutuse  kohta. 

Rakkerühma koosseisu kuulusid Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rektorite Nõukogu, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Üliõpilaste Liidu, Eesti Tööandjate Keskliidu, Teenusmajanduse Koja ning Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajad. Rakkerühma tööd koordineerib Riigikantselei.

 

 

Veel uudiseid samal teemal

28.10.2019|Vabariigi Valitsus

Ratas: ÜRO julgeolekunõukogu liikmeks olemine tähendab varasemast vastutusrikkama ajajärgu algust meie välispoliitikas

New York, USA, 28. oktoober 2019 – Peaminister Jüri Ratas arutas kohtumisel ÜRO peasekretär António Guterresega koostöö- ja julgeolekuküsimusi ning tutvustas Eesti prioriteete eelseisvaks ÜRO julgeolekunõukogu liikmelisuseks aastatel 2020-2021.

23.10.2019|Vabariigi Valitsus

Ratas: riigi suurte sihtide saavutamisele saavad teadlased palju kaasa aidata

Tallinn, 23. oktoober - Peaminister Jüri Ratas kinnitas täna riigikogus ÜRO säästva arengu eesmärkidele pühendatud teaduspoliitika konverentsil, et Eesti liikumine säästlikuma ühiskonna suunas sõltub nii inimeste valikutest kui ka meie oskusest teadlastega koostööd teha.