Sa oled siin

Teadus­ ja Arendusnõukogu istungist, 29.09.1997

29. september 1997 - 0:00

Teadus­ ja Arendusnõukogu istungist


29. september 1997


Täna pidas Teadus­ ja Arendusnõukogu (TAN) peaminister Mart Siimanni eesistumisel Toompeal järjekordse istungi.
Nõukogu sekretariaadi juhataja Tiit Laasbergi teatel arutas nõukogu ettevõtluse ja ülikoolide rolli arendustegevuses, Eesti kõrghariduse strateegia väljatöötamist aastani 2007 ning kütuse ja energiamajanduse pikaajalist riiklikku arengukava.

Laasbergi sõnul arutas TAN ka teadusasutuste liitumist ülikoolidega. Ettekannetega esinesid haridusminister Mait Klaassen, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Olav Aarna ja professor Rein Küttner ning Energeetika Instituudi direktor Ülo Rudi.

TAN kiitis heaks kütuse- ja energiamajanduse pikaajalise arengukava ja soovitas Majandusministeeriumil esitada see Vabariigi Valitsusele.

Haridusministeeriumil ja Majandusministeeriumil soovitas TAN teaduse ja arendustegevuse vahendite jaotamisel rohkem väärtustada teadustöö väljundit ettevõtlusesse. Kõrghariduse strateegia osas soovitas nõukogu Haridusministeeriumil tööd jätkata.

Teadus­ ja Arendusnõukogu istungite otsustega saab tutvuda Teadus­ ja Arendusnõukogu interneti koduleheküljel aadressil: http://www.tan.ee


Valitsus | Government | Peaminister | Prime minister

Webmaster: wmaster[at]rk[dot]ee