Sa oled siin

TAN: riik peab olema praegusest targem teadus- ja arendustegevuse tellija

2. mai 2018 - 18:54

Tallinn, Stenbocki maja, 2. mai 2018 – Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) arutas täna kõrghariduse ja teaduse korraldamist käsitlevaid ettepanekuid, mis muu hulgas näevad ette, et riik peab olema praegusest targem teadus- ja arendustegevuse tellija ning ülikoolides tuleb välja arendada karjäärimudel.

Kõrghariduse ja teaduse rahastamise ning korraldamise rakkerühm tõi oma ülevaates esile, et see, kuidas riik kasutab poliitikate kujundamisel teadust, omab nii ühiskonnale kui majandusele märgatavat mõju. Seetõttu peab riik selgemalt sõnastama eri valdkondade ootused teadus- ja arendustegevusele.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on tähtis, et ministeeriumide teadus- ja arenduseesmärgid oleksid arusaadavad, koordineeritud ja kantud suurest eesmärgist teha Eestis elu paremaks. "Kõik ministeeriumid vastutavad oma valitsemisalade teadus- ja arendustegevuse eest. Seetõttu pean tähtsaks, et riigi eesmärgiseade oleks selgem ning kogu ettevõtlus-, teadus-, arendus- ja innovatsioonipoliitika oleks tulevikus leitav ühest riiklikust strateegiast," sõnas peaminister Ratas.

Rakkerühma ülevaatest nähtub, et ministeeriumidevaheline teadus- ja arendustegevuse koordineerimine peab olema tõhusam ning uuringutulemuste kasutamine ühtlasem. Muu hulgas käsitlevad rakkerühma ettepanekud veel ka näiteks võimalusi, kuidas arendada ettevõtete võimekust kasutada uusi teadmisi ning liikuda edasi ettevõtliku ülikooli mudeli suunas.

TANi hinnangul on rakkerühma töö sedavõrd küps, et jätkata selle üle arutelu valitsuses. Oluliseks peeti ka kõrghariduse rahastamise ning asutuste konsolideerimise teemasid, mille juurde sooviti tagasi tulla ja arutelu jätkata tuleval aastal.

TAN sai täna ülevaate ka uue kõrgharidusseaduse koostamisest. Haridus- ja Teadusministeeriumi kavandatav uus kõrgharidusseadus asendaks senist ülikooliseadust ja rakenduskõrgkooli seadust. Lisaks sai nõukogu ülevaate Eesti taotlustest Euroopa Liidu raamprogrammi Horisont 2020 teaduse tippkeskuste toetusskeemi "Teaming for excellence". Skeemi eesmärk on luua koos Euroopa juhtivate teadusasutustega uusi tippkeskusi riikidesse, kelle innovatsioonivõimekus on veel Euroopa tipptasemega võrreldes madal.


Taust

·         Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) nõustab valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes. Selle esimees on peaminister Jüri Ratas. Nõukogusse kuuluvad ka ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, rahandusminister Toomas Tõniste ning valitsuse nimetatud liikmetena Jaak Aaviksoo, Toomas Luman, Gunnar Okk, Mart Saarma, Oliver Väärtnõu, Tarmo Soomere ja Toomas Tamsar.

·         Kõrghariduse ja teaduse rahastamise ning korraldamise rakkerühm loodi, et teha konkreetsed ettepanekud Gunnar Okki eestvedamisel koostatud TANi raporti soovituste rakendamiseks. Rakkerühma ülesanne oli muu hulgas anda hinnang Eesti teadus- ja kõrgharidussüsteemi konkurentsivõime praegusele olukorrale ja arengupotentsiaalile ning esitada ettepanekud olukorra parandamiseks. Rakkerühma koosseisu kuulusid Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Rektorite Nõukogu, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Üliõpilaskondade Liidu, Eesti Tööandjate Keskliidu, Teenusmajanduse Koja ning Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajad. Rakkerühma tööd koordineeris Riigikantselei.
 

Veel uudiseid samal teemal

20.03.2018|Vabariigi Valitsus

Peaminister Tartus: tugev ja ühiskonna vajadustega arvestav kõrgharidus on Eesti tuleviku jaoks võtmetähtsusega

Tartu, 20. märts, 2018  - Täna Tartut külastanud peaminister Jüri Ratas kohtus Eesti Maaülikooli, Tartu Ülikooli, Balti Kaitsekolledži ning Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste juhtkonnaga ning esines Eesti Maaülikoolis avaliku loenguga "Eesti ELi Nõukogu eesistumine ja tulevik Euroopa Liidus".

14.03.2018|Vabariigi Valitsus

Ratas: tasuta kõrgharidusel on rohkem plusse kui miinuseid

Stenbocki maja, 14. märts 2018 – Peaminister Jüri Ratase sõnul on Eesti teinud tasuta kõrghariduse süsteemi kasuks otsustades õige valiku, sest riik vajab haritud noori ja kellelgi ei tohi jääda kõrgharidus majanduslike takistuste tõttu omandamata.