Sa oled siin

TAN: riik peab olema praegusest targem teadus- ja arendustegevuse tellija

2. mai 2018 - 18:54

Tallinn, Stenbocki maja, 2. mai 2018 – Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) arutas täna kõrghariduse ja teaduse korraldamist käsitlevaid ettepanekuid, mis muu hulgas näevad ette, et riik peab olema praegusest targem teadus- ja arendustegevuse tellija ning ülikoolides tuleb välja arendada karjäärimudel.

Kõrghariduse ja teaduse rahastamise ning korraldamise rakkerühm tõi oma ülevaates esile, et see, kuidas riik kasutab poliitikate kujundamisel teadust, omab nii ühiskonnale kui majandusele märgatavat mõju. Seetõttu peab riik selgemalt sõnastama eri valdkondade ootused teadus- ja arendustegevusele.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on tähtis, et ministeeriumide teadus- ja arenduseesmärgid oleksid arusaadavad, koordineeritud ja kantud suurest eesmärgist teha Eestis elu paremaks. "Kõik ministeeriumid vastutavad oma valitsemisalade teadus- ja arendustegevuse eest. Seetõttu pean tähtsaks, et riigi eesmärgiseade oleks selgem ning kogu ettevõtlus-, teadus-, arendus- ja innovatsioonipoliitika oleks tulevikus leitav ühest riiklikust strateegiast," sõnas peaminister Ratas.

Rakkerühma ülevaatest nähtub, et ministeeriumidevaheline teadus- ja arendustegevuse koordineerimine peab olema tõhusam ning uuringutulemuste kasutamine ühtlasem. Muu hulgas käsitlevad rakkerühma ettepanekud veel ka näiteks võimalusi, kuidas arendada ettevõtete võimekust kasutada uusi teadmisi ning liikuda edasi ettevõtliku ülikooli mudeli suunas.

TANi hinnangul on rakkerühma töö sedavõrd küps, et jätkata selle üle arutelu valitsuses. Oluliseks peeti ka kõrghariduse rahastamise ning asutuste konsolideerimise teemasid, mille juurde sooviti tagasi tulla ja arutelu jätkata tuleval aastal.

TAN sai täna ülevaate ka uue kõrgharidusseaduse koostamisest. Haridus- ja Teadusministeeriumi kavandatav uus kõrgharidusseadus asendaks senist ülikooliseadust ja rakenduskõrgkooli seadust. Lisaks sai nõukogu ülevaate Eesti taotlustest Euroopa Liidu raamprogrammi Horisont 2020 teaduse tippkeskuste toetusskeemi "Teaming for excellence". Skeemi eesmärk on luua koos Euroopa juhtivate teadusasutustega uusi tippkeskusi riikidesse, kelle innovatsioonivõimekus on veel Euroopa tipptasemega võrreldes madal.


Taust

·         Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) nõustab valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes. Selle esimees on peaminister Jüri Ratas. Nõukogusse kuuluvad ka ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, rahandusminister Toomas Tõniste ning valitsuse nimetatud liikmetena Jaak Aaviksoo, Toomas Luman, Gunnar Okk, Mart Saarma, Oliver Väärtnõu, Tarmo Soomere ja Toomas Tamsar.

·         Kõrghariduse ja teaduse rahastamise ning korraldamise rakkerühm loodi, et teha konkreetsed ettepanekud Gunnar Okki eestvedamisel koostatud TANi raporti soovituste rakendamiseks. Rakkerühma ülesanne oli muu hulgas anda hinnang Eesti teadus- ja kõrgharidussüsteemi konkurentsivõime praegusele olukorrale ja arengupotentsiaalile ning esitada ettepanekud olukorra parandamiseks. Rakkerühma koosseisu kuulusid Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Rektorite Nõukogu, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Üliõpilaskondade Liidu, Eesti Tööandjate Keskliidu, Teenusmajanduse Koja ning Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajad. Rakkerühma tööd koordineeris Riigikantselei.
 

Veel uudiseid samal teemal

05.05.2020|Vabariigi Valitsus

TAN andis heakskiidu neljale COVID-19-ga seotud uuringule

Stenbocki maja, 5. mai 2020 – Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) kiitis heaks neli COVID-19-ga seotud teadusuuringu teemat ning arutas plaanitava innovatsiooniagentuuri ja rakendusuuringute programmi tegevuse põhimõtteid.

05.02.2020|Vabariigi Valitsus

TAN otsustas muuta uurimistoetuste jaotust teadusvaldkondade vahel

Stenbocki maja, 5. veebruar, 2020 – Teadus- ja arendusnõukogu (TAN) andis oma tänasel kohtumisel  soovitusi teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava (TAIE) koostajatele  ning otsustas muuta Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste jaotust teadusvaldkondade vahel.