Sa oled siin

TAN: millist teadust me tahame?

14. august 2019 - 17:21

Stenbocki maja, 14. august 2019 - Täna Laulasmaal toimunud teadus- ja arendusnõukogu väljasõiduseminaril pakuti välja suunised uue teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse (TAIE) arengukava koostamiseks. Senisest enam soovitakse teadus- ja arendustegevuses rõhku panna Eesti ettevõtluse ja ühiskonna arengu toetamisele.

Kevadel teadus- ja arendusnõukogus tutvustatud kehtiva strateegia täitmise aruanne kinnitas, et kui teaduse kõrge taseme ja tiheda rahvusvahelise koostöö saavutamine on hästi edenenud, siis just sotsiaalmajanduslike eesmärkide täitmine pole eesmärgipäraselt õnnestunud.

„Üheks suuremaks väljakutseks on strateegiliste valikute tegemine nii, et need toetaks Eesti ettevõtete ja ühiskonna arengut,“ ütles nõukogu tööd juhtinud peaminister Jüri Ratas. "Oluline on haarata teadlased kaasa mõtlema ja teadustööd tegema neis valdkondades, milles näeme vajadust tulevikku vaatavateks otsusteks – näiteks kliimaküsimused, demograafia või põlevkivisektor,“ lisas Ratas.

Suunistena tõi teadus- ja arendusnõukogu (TAN) uue arengukava koostamiseks välja vajaduse tõhustada valdkonna juhtimiskorraldust; vaadata üle ministeeriumide ja TANi roll ja vastutus; soodustada teadlaste ja inseneride liikumist ülikoolide, ettevõtete ja avaliku sektori vahel; teha edaspidi strateegilisi valikuid koos vajalike rahastamisotsustega; leida viise teadus- ja arendustegevuse tellimuste täpsemaks defineerimiseks ning parandada erasektori innovatsioonivõimet.

Teadus- ja arendusnõukogu seekordsel kohtumisel tegid ettekande Jaak Aaviksoo ja Erkki Karo TalTechist ning Indrek Tammeaid MKM-ist.

Taust
Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) nõustab valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes. Selle esimees on peaminister Jüri Ratas. Nõukogusse kuuluvad ka väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister, haridus- ja teadusminister, rahandusminister ning valitsuse nimetatud liikmetena Jaak Aaviksoo, Toomas Asser, Toomas Luman, Gunnar Okk, Mart Saarma, Oliver Väärtnõu, Tarmo Soomere ja Toomas Tamsar.

Veel uudiseid samal teemal

15.01.2020|Vabariigi Valitsus

Peaminister Jüri Ratase ettekanne Riigikogus teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas, 15. jaanuar 2020

Austatud Riigikogu aseesimees!

Lugupeetud Riigikogu liikmed!

Head saalisviibijad, väga lugupeetud kuulajad!


04.12.2019|Vabariigi Valitsus

Korduskutse: valitsuse istung toimub rahvusülikooli 100. sünnipäeva puhul Tartu Ülikoolis

Stenbocki maja, 4. detsember 2019 – Homme, 5. detsembril toimub Vabariigi Valitsuse istung, kabinetinõupidamine ja pressikonverents Tartu Ülikoolis. Väljasõiduistungiga tähistab valitsus rahvusülikooli 100. sünnipäeva.