Sa oled siin

TAN: erasektori teadus- ja arendustegevust tuleb rohkem toetada

26. juuni 2018 - 14:50

Tallinn, Stenbocki maja, 26. juuni 2018 – Teadus- ja arendusnõukogu (TAN) arutas täna, kuidas tuua teadus- ja ettevõtluspoliitika fookusesse senisest enam just erasektori teadus- ning arendustegevus ja mil viisil leevendada seda takistavaid kitsaskohti.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on just teadus- ja arendustegevusse panustavad ettevõtted tulevikku vaatava ühiskonna alus ning edukate majanduste ühisnimetaja. „Me peame kasutama ära oma tugevusi väikese, paindliku ja Euroopaga tihedalt lõimunud riigina. Nende eeliste parimaks realiseerimiseks tuleb vastata küsimustele, millistes valdkonnades on meil enim arenguvõimalusi või kus saame oma tugevusi kõige paremini kasutada,“ ütles Ratas. Peaminister rõhutas, et sellistes valdkondades tegutsevatele teadmistepõhistele ettevõtetele peab riik kasvu- ja arenemisfaasis teinekord ka õla alla panema.

Nõukogu otsustas, et uue teadus- ja arendustegevuse ning ettevõtluse arengukava fookus tuleb suunata tootlikkuse ja lisandväärtuse suurendamisele, soodustades selleks erasektori investeeringute kasvu. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning haridus- ja teadusministeerium astuvad esimesi samme uue ja ühise arengukava koostamise suunas, mis hakkaks kehtima pärast kehtivate strateegiate lõppu ehk alates aastast 2021. Kõigepealt pannakse kokku uue arengukava koostamise ettepanek, mis esitatakse enne Vabariigi Valitsuse istungit ka TAN-i.

Nõukogu pidas otstarbekaks tugevdada ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi võimekust ettevõtete tehnoloogilise arendustegevuse ja innovatsiooni suunamisel. Selleks tuleb järgmise riigi eelarvestrateegia koostamise raames kavandada ministeeriumile täiendavaid ressursse.

TAN-is tegi ettekande ka Skeleton Technologies asepresident Ants Vill, kes andis ülevaate ettevõtte tootmis- ja arendustegevusest. Ta rääkis riigi toetuste rollist ettevõtte arengus ning andis võrdleva ülevaate eri riikide tootmis- ja arendustegevuse toetusmeetmetest Skeleton Technologies näitel.


Taust

Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) nõustab valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes. Selle esimees on peaminister Jüri Ratas. Nõukogusse kuuluvad ka ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, rahandusminister Toomas Tõniste ning valitsuse nimetatud liikmetena Jaak Aaviksoo, Toomas Asser, Toomas Luman, Gunnar Okk, Mart Saarma, Oliver Väärtnõu, Tarmo Soomere ja Toomas Tamsar.

Veel uudiseid samal teemal

29.06.2020|Vabariigi Valitsus

Ekspertkogu: majanduse toetamine peab olema hästi läbi mõeldud ja tulevikku suunatud

Stenbocki maja, Tallinn, 29. juuni 2020 – Täna oma esimesele istungile kogunenud ekspertkogu, kelle eesmärk on valitsuse nõustamine majanduse taaskäivitamise küsimustes. Tõdeti, et kuigi majanduse käekäigu kohta võib leida juba positiivseid märke, pole veel lõpuni selge, mis meid aasta teises pooles ees ootab. Kõlama jäi mõte, et tuleb otsida ja edukalt ära kasutada neid võimalusi, mida pakub pandeemia käigus kiiresti muutuv maailm. Riik saab kindlasti sellele kaasa aidata, näiteks paindliku ja tõhusa ümberõppe, aga ka investeeringute soodustamise kaudu. Täpsemad ettepanekud majanduse elavdamiseks lepitakse kokku suve jooksul.

25.06.2020|Vabariigi Valitsus

Majanduse elavdamise ekspertkogu koosseis on kinnitatud

Stenbocki maja, Tallinn, 25. juuni 2020 – Valitsuse majandusarengu komisjoni juurde loodud ekspertkogu, kelle eesmärk on nõustada valitsust majanduse ergutamise, inimeste toimetuleku parandamise ja ettevõtete konkurentsivõime kasvatamise küsimustes, koguneb esimesele istungile esmaspäeval, 29. juunil.