Sa oled siin

TAN: erasektori teadus- ja arendustegevust tuleb rohkem toetada

26. juuni 2018 - 14:50

Tallinn, Stenbocki maja, 26. juuni 2018 – Teadus- ja arendusnõukogu (TAN) arutas täna, kuidas tuua teadus- ja ettevõtluspoliitika fookusesse senisest enam just erasektori teadus- ning arendustegevus ja mil viisil leevendada seda takistavaid kitsaskohti.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on just teadus- ja arendustegevusse panustavad ettevõtted tulevikku vaatava ühiskonna alus ning edukate majanduste ühisnimetaja. „Me peame kasutama ära oma tugevusi väikese, paindliku ja Euroopaga tihedalt lõimunud riigina. Nende eeliste parimaks realiseerimiseks tuleb vastata küsimustele, millistes valdkonnades on meil enim arenguvõimalusi või kus saame oma tugevusi kõige paremini kasutada,“ ütles Ratas. Peaminister rõhutas, et sellistes valdkondades tegutsevatele teadmistepõhistele ettevõtetele peab riik kasvu- ja arenemisfaasis teinekord ka õla alla panema.

Nõukogu otsustas, et uue teadus- ja arendustegevuse ning ettevõtluse arengukava fookus tuleb suunata tootlikkuse ja lisandväärtuse suurendamisele, soodustades selleks erasektori investeeringute kasvu. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning haridus- ja teadusministeerium astuvad esimesi samme uue ja ühise arengukava koostamise suunas, mis hakkaks kehtima pärast kehtivate strateegiate lõppu ehk alates aastast 2021. Kõigepealt pannakse kokku uue arengukava koostamise ettepanek, mis esitatakse enne Vabariigi Valitsuse istungit ka TAN-i.

Nõukogu pidas otstarbekaks tugevdada ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi võimekust ettevõtete tehnoloogilise arendustegevuse ja innovatsiooni suunamisel. Selleks tuleb järgmise riigi eelarvestrateegia koostamise raames kavandada ministeeriumile täiendavaid ressursse.

TAN-is tegi ettekande ka Skeleton Technologies asepresident Ants Vill, kes andis ülevaate ettevõtte tootmis- ja arendustegevusest. Ta rääkis riigi toetuste rollist ettevõtte arengus ning andis võrdleva ülevaate eri riikide tootmis- ja arendustegevuse toetusmeetmetest Skeleton Technologies näitel.


Taust

Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) nõustab valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes. Selle esimees on peaminister Jüri Ratas. Nõukogusse kuuluvad ka ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, rahandusminister Toomas Tõniste ning valitsuse nimetatud liikmetena Jaak Aaviksoo, Toomas Asser, Toomas Luman, Gunnar Okk, Mart Saarma, Oliver Väärtnõu, Tarmo Soomere ja Toomas Tamsar.

Veel uudiseid samal teemal

28.06.2019|Vabariigi Valitsus

Ratas: uus valitsus peab regulaarset dialoogi tööturu osapooltega väga tähtsaks

Stenbocki maja, 28. juuni 2019 – Täna toimus Stenbocki majas esimene kevadel ametisse astunud valitsuse kohtumine Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu esindajatega.

 

„Kolmepoolne koostöö formaat annab võimaluse ühiselt arutada tööturu väljakutseid, otsida kompromisse ja aitab muuta ka riigi panust maksimaalselt efektiivseks. Seetõttu kavatseb ka uus valitsus kaks-kolm korda aastas vahetada mõtteid tööandjate ja töötajate esindusorganisatsioonidega,“ ütles peaminister Jüri Ratas.  

13.06.2019|Vabariigi Valitsus

Peaminister sai volituse elektrivõrkude sünkroniseerimise teekaardi allkirjastamiseks

Stenbocki maja, 13. juuni 2019 - Valitsus andis neljapäeval peaminister Jüri Ratasele volituse allkirjastada juunis toimuval Euroopa Liidu ülemkogul Baltimaade ja Poola valitsusjuhtide ning Euroopa Komisjoni presidendi vahel elektrisüsteemide sünkroniseerimise teekaart.