Sa oled siin

TAN arutas Eesti ühiskonna arengu jaoks olulisi uuringuteemasid

14. november 2017 - 17:36

Stenbocki maja, 14. november 2017 – Teadus- ja arendusnõukogus (TAN) arutati täna riigi rakendusuuringute teemasid, mille  elluviimine tooks kasu Eesti ühiskonnale ja aitaks riigil teha targemaid otsuseid. TAN teemade eelistus saadetakse soovitusena edasi SA Eesti Teadusagentuur, mille kaudu uuringuid rahastatakse.

„Meie eesmärk on teadus- ja arendustegevuse kaudu edendada Eesti ühiskonna ja majanduse huvisid ning seda eesmärki aitavad saavutada sihistatud valdkondlikud rakendusuuringud,“ ütles peaminister Jüri Ratas.

Esitatud ettepanekutest eelistas TAN uuringuid, mis on seotud: küberkaitsega; piiriülese liikumise lihtsustamisega Euroopas; tehisintellektiga e-valitsemises; kaug- ja drooniseire andmete efektiivse kasutuselevõtuga; kliimamuutuste leevendamisega tööstus- ning teenindussektoris.

Teemade valimisel olid lähtekohtadeks probleemipüstituse interdistsiplinaarsus, sotsiaal-majanduslik mõju ja kooskõla rahvusvaheliste suundumustega.

Rakendusuuringuid finantseeritakse riigi rakendusuuringute (RITA) meetmest, mis on Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatav programm. Selle eesmärk on suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ning teadus- ja arendusasutuste võimekust ühiskondlikult oluliste uuringute läbiviimisel. Programmi kaudu rahastab SA Eesti Teadusagentuur Eesti riigi vajadustest lähtuvaid sotsiaal-majanduslike eesmärkidega rakendusuuringuid.

Ühtlasi sai TAN täna ülevaate sotsiaal-majanduslike eesmärkide täitmisega seotud teadus- ja arendustegevustest ministeeriumitest. Teadusteemaga süstemaatilise tegevuse tagamiseks kaheksas ministeeriumis töötavad teadusnõunikud.

TAN-ile tutvustati ka nutika spetsialiseerumise toetusmeetmete elluviimise seisu.

Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) nõustab valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes. TAN-i tööd juhib peaminister, nõukogusse kuuluvad: ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo; haridus- ja teadusminister Mailis Reps; rahandusminister Toomas Tõniste; Jaak Aaviksoo; Volli Kalm; Toomas Luman; Gunnar Okk; Mart Saarma; Tarmo Soomere; Toomas Tamsar ja Oliver Väärtnõu.