Sa oled siin

Säästva arengu komisjon hakkab hindama arengukavasid, 28.08.1997

28. august 1997 - 0:00

Säästva arengu komisjon hakkab hindama arengukavasid28. august 1997

Eile õhtul peaminister Mart Siimanni juhtimisel istungit pidanud Säästva arengu komisjon otsustas oma edasises tegevuses hakata andma hinnanguid mitmesugustele arengukavadele, plaanidele ja projektidele nende säästva arengu põhimõtetele vastavuse seisukohalt.

Säästva arengu komisjon arutas ka säästva arengu seoseid regionaalpoliitikaga ning ÜRO Kliimamuutuste raamkonventsiooniga seotud kohustuste täitmist.
Komisjon kavatseb oktoobrikuu istungil võtta seisukoha Euroopa Liidu ettepaneku suhtes vahendada süsihappegaasi ning teiste kahjulike heitgaaside emissioone aastaks 2005 7,5 protsendi võrra ja aastaks 2010 25 protsendi võrra 1990. aastaga võrreldes.

Säästva arengu komisjoni kuuluvad TA akadeemikud, ülikoolide ja teadusasutuste esindajad ning ministrid.
Komisjon koordineerib nii Eesti kui ka maakondade, valdade ja linnade Agenda 21 tegevuskavade koostamist. Teatavasti seati Rio de Janeiro 1992. aasta tippnõupidamisel kõigi riikide ette ülesanne koostada riiklikud ja kohalikud säästva arengu tegevuskavad "Agenda 21".

Komisjoni liikmed: Jaak Leimann, Jüri Engelbrecht, Raivo Vare, Mait Klaassen, Anto Raukas, Boris Tamm, Andres Tarand, Mihkel Veiderma, jt.


Valitsus | Government | Peaminister | Prime minister

Webmaster: wmaster[at]rk[dot]ee