Sa oled siin

Riik soovib vähendada ebaseaduslikku töötamist Eestis

17. aprill 2018 - 16:01

Stenbocki maja, 17. aprill 2018 - Majandusarengu valitsuskomisjon kiitis heaks siseministeeriumi ettepanekud välismaalaste ebaseadusliku töötamise vähendamiseks ning toetas haridus- ja teadusministri tegevusi Eesti rahvusvahelise õppe paremaks korraldamiseks.

Koos suurenenud nõudlusega välistööjõu järele on kasvanud ka välismaalaste ebaseadusliku töötamise probleem. Võrreldes 2013. aastaga on ebaseadusliku töötamise juhtude arv tõusnud 82%.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on seaduslik töötamine oluline nii riigile kui ka töötajale endale. „Seadusliku töötamisega kaasnevad sotsiaalsed garantiid ning ka töötajate õigusi on lihtsam kaitsta. Samuti võidab riik iga seaduse järgi palgatud välismaalase eest maksudena mitu tuhat eurot aastas, mida on võimalik panustada näiteks julgeolekusse või hariduse ja sotsiaalteenuste arendamisesse,“ sõnas peaminister Ratas.

Majandusarengu komisjon toetas Politsei- ja Piirivalveameti, Eesti Maksu- ja Tolliameti ning Tööinspektsiooni tegevussuundi välismaalaste ebaseadusliku töötamise ennetamiseks ja tõkestamiseks. Komisjon soovib näha kiiremat edasiliikumist regulatsiooni välja töötamisel, mis motiveeriks välistööjõudu ebaseaduslikult mitte kasutama. Siseminister Andres Anveltilt oodatakse lahendusettepanekuid valitsuskabineti nõupidamisele lähiajal.

Sisserändekvoot on täitumas

Sellel aastal on töö- ja ettevõtlusrännet reguleeriv sisserände piirarv 1315 inimest, kuid juba aprilli alguse seisuga oli antud välja 735 elamisluba ning menetluses oli enam kui 670 taotlust. See tähendab, et sisserände piirarv on sisuliselt täitunud.

Probleemi aitab leevendada valitsuse poolt eelmisel nädalal heaks kiidetud välismaalaste seaduse eelnõu, tänu millele saavad tippspetsialistid Eestisse tööle tulla piirarvu väliselt ning pikeneb lühiajalise töötamise kestus. Kui Riigikogu eelnõu seadusena vastu võtab, jõustuvad muudatused juba aasta teisel poolel.

Samuti jätkub laiapõhjalise töögrupi tegevus, mille ülesanne on tulla järgmisel aastal välja ettepanekutega sisserände regulatsiooni muutmiseks just pikaajalises perspektiivis.

Komisjon toetab inglisekeelse hariduse paremat korraldust Eestis

Majandusarengu komisjon toetas haridus- ja teadusminister Mailis Repsi ettepanekut piiritleda rahvusvaheliselt tunnustatud õppekavadel põhineva (IB või EB) õppe sihtrühma, kellele kohaldub riigipoolne toetus. Sellesse sihtrühma kuuluvad Eestisse naasvate diplomaatide, tippspetsialistide ja ekspertide lapsed.

Samuti toetas majandusarengu komisjon haridus- ja teadusministri Mailis Repsi välja pakutud toetusmeetmeid, mis motiveeriks erasektori koolipidajaid looma juurde n-ö keskmise hinnaklassi (umbes 5000 eurot õppeaastas) IB õppe kohti.

Täiendatakse Eesti konkurentsivõime kava

Riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago tutvustas komisjonile sotsiaalpartnerite olulisemaid ettepanekuid konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ täiendamiseks. Kaasamise käigus laekus kokku 91 ettepanekut.

„Tänavu kaasati partnerid majandusarengu komisjoni ekspertkogu kaudu, mis tähendab, et need ettepanekud jõudsid majandusarengu komisjoni kaudu ka ministriteni,“ sõnas Kattago. Eelkõige puudutavad esitatud ettepanekud teadus- ja arendustegevust, tööturul vajalike oskuste parandamist, riigi toimimise tõhustamist.

Uuendatud konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ on valitsusel plaanis heaks kiita 26. aprilli istungil.

 

Taust

  • Peaministri juhitav majandusarengu valitsuskomisjon koguneb kord kuus, et saada ülevaade majanduse seisust, leida lahendusi ministeeriumideülest koordinatsiooni vajavatele küsimustele, kaasata eksperte ja huvirühmi ning tegeleda majanduskeskkonna arendamisega.
  • Lisaks peaministrile kuuluvad majandusarengu komisjoni ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, justiitsminister Urmas Reinsalu, majandus- ja taristuminister Kadri Simson, rahandusminister Toomas Tõniste, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ning välisminister Sven Mikser.
  • Teised ministrid osalevad komisjoni istungil peaministri kutsel, kui teemakäsitlus eeldab vastutava ministri kohalolu. Komisjoni tööd toetab Riigikantselei strateegiabüroo.