Sa oled siin

Ratas sõidab erakorralisele ELi kohtumisele järgmist seitsmeaastast eelarvet läbi rääkima

20. veebruar 2020 - 9:03

Stenbocki maja, 20. veebruar 2020 – Peaminister Jüri Ratas sõidab täna Brüsselisse, et arutada Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtidega erakorralisel ülemkogul järgmist seitsmeaastast eelarvet.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on oluline, et liikmesriigid jõuaks ELi eelarves aastateks 2021-2027 võimalikult kiiresti kõiki rahuldavale kokkuleppele. „See on ambitsioonikas eesmärk, kuid Eesti on läbirääkimisteks valmis. Kokkulepet on juba praegu vaja, et investeeringuid inimeste elujärje parandamiseks ja uute töökohtade loomiseks saaks hakata tegema kohe järgmise aasta jaanuarist,“ sõnas peaminister. Samuti pidas ta oluliseks, et uus eelarvekava toetaks liikmesriike nii seniste kui ka uute väljakutsetega tegelemisel, sealhulgas kliimaeesmärkide saavutamisel.

Ratas lisas, et kuigi ülemkogu eesistuja Charles Micheli ettepanekus oli Eesti jaoks tagasihoidlikke positiivseid arenguid, on läbiräägitavat veel palju. „Ühtekuuluvuspoliitika rahastuse vähenemine ja omafinantseeringu kasv peavad olema hoolimata Eesti kiirest majandusarengust esitatud ettepanekutest sujuvamad. See tugi on olnud meie riigile väga oluline investeeringute ja reformide tegemisel, mille tulemusel on inimeste elatustase märkimisväärselt paranenud,“ sõnas peaminister.

„Samuti tuleb tagada meie põllumeestele võrdsed konkurentsitingimused teiste Euroopa Liidu liikmesriikide põllumeestega. Seetõttu soovime otsetoetuste kiiremat ühtlustamist. Väga kaalukaks peame ka Rail Balticu toetamise jätkamist. See on meie jaoks strateegilise tähtsusega raudteeühendus, mis võimaldab keskkonnasõbralikku transporti ja reisimist meie inimestele, aga ka kiiret põhja-lõunasuunalist kaubakoridori ettevõtjatele,“ lausus peaminister.

Ülemkogu alguses kohtuvad liikmesriikide juhid Euroopa parlamendi presidendi David Sassoliga. Selle järel arutavad ELi riikide liidrid tulevast eelarvekava ettepanekut.

Enne ülemkogu toimub Eesti, Leedu, Läti Rootsi, Soome ja Taani (NB6) riigijuhtide nõupidamine. Lisaks toimub eraldi ka Eesti, Läti ja Leedu juhtide kohtumine, et arutada ühiseid prioriteete tulevase eelarve läbirääkimistel.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel esitas 14. veebruaril liikmesriikidele eelarvekõnelusteks oma ettepaneku. Selle kohaselt oleks eelarve kogumaht järgmiseks seitsmeks aastaks 1 094,8 miljardit eurot, mis tähendab, et see moodustaks 1,074% liikmesriikide rahvuslikust kogutulust. Eelarvekava vastuvõtmiseks on vaja kõigi liikmesriikide ühehäälset toetust ja Euroopa Parlamendi nõusolekut.

Kiire kokkuleppeni jõudmine on vajalik järgmise perioodi eelarvest toetatavate programmide ja tegevuste alustamiseks alates 2021. aastast. Pikaajalise eelarvekava kokkuleppe järel on vaja eelarvemahud ja läbirääkimiste tulemused viia nn fondimäärustesse, lõpetada nende läbirääkimised Euroopa Parlamendiga, õigusaktid EL riikide keeltesse tõlkida ja Euroopa Liidu teatajas avaldada, et need saaksid 2021. aasta algusest jõustuda. Juhul, kui kokkulepet ei saavutata õigeaegselt, võivad otsustusprotsessid kuni eelarve vastuvõtmiseni seiskuda.

Ülemkogu ajakava ja lisainfo: https://www.consilium.europa.eu/et/meetings/european-council/2020/02/20/

Veel uudiseid samal teemal

19.06.2020|Vabariigi Valitsus

Ratas Euroopa Ülemkogul: kiire kokkulepe on ELi majanduse taaskäivitamiseks vajalik

Stenbocki maja, 19. juuni 2020 – Peaminister Jüri Ratas arutas Euroopa Ülemkogu videokonverentsil koos ELi liikmesriikide ametikaaslastega esimest korda Euroopa Komisjoni ettepanekut Euroopa majanduse taaskäivitamise kava ja järgmise mitmeaastase eelarve kohta. ELi riikide juhid kohtuvad läbirääkimisteks juuli keskel Brüsselis.

26.03.2020|Vabariigi Valitsus

Ratas: Euroopa seisab oma inimeste tervise ja majandusliku kindlustatuse eest

Stenbocki maja, 26. märts 2020 – Peaminister Jüri Ratas rõhutas täna õhtul telekonverentsil Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtidega, et riikide koostöö aitab kaitsta Euroopa kodanike tervist ning majanduslikku heaolu ja seeläbi ka nende töökohti.