Sa oled siin

Ratas: Euroopal on vaja tegutseda senisest kiiremini, et vähendada kliimamuutuste mõju

16. oktoober 2020 - 6:28

Brüssel, 16. oktoober 2020 – Peaminister Jüri Ratas arutas ülemkogu kohtumisel esimesel päeval oma ametikaaslastega Euroopa Liidu kliimaambitsiooni suurendamist aastaks 2030, mis on vajalik et tegutseda kiiremini planeedi ülekuumenemise vältimiseks.  Ratas avaldas lootust, et ülemkogu lepib uues eesmärgis kokku detsembris toimuval kohtumisel.


Peaminister Ratase sõnul toetab Eesti ELi eesmärgi suurendamist 55 protsendini 1990. aasta tasemest ning on ise ka juba täna seadnud ambitsioonikama sihi 2030. aastaks – vähendada kasvuhoonegaaside heidet 70 protsendi võrra. „Pingutame kõvasti, et selleni jõuda. Ennekõike tähendab see olulist muutust meie energeetikasektori jaoks, mis sõltub tänaseni suures osas põlevkivist,“ lausus peaminister Ratas. 76 protsenti Eesti kasvuhoonegaasidest pärineb energeetika ja töötleva tööstuse sektoritest.


„Läbirääkimised ja lahenduste otsimine, kuidas ELi-üleselt 55 protsendi täitmiseni jõuda, seisavad meil veel ees. Kindlasti tuleb arvesse võtta riikide eripärasid ja senist sõltuvust fossiilkütustest,“ ütles Ratas ning rõhutas, et üleminek peab kõigi jaoks olema õiglane ja jõukohane.


Peaministri sõnul tähendab uute kliimaeesmärkide seadmine majanduse jaoks olulist tehnoloogiapööret tänases energiatootmises ja transpordisektoris. „Senisest enam tuleb kasutusele võtta taastuvenergia allikaid ja puhtaid kütuseid, mille arendamiseks ja elluviimiseks on vajalik ka ELi toetus. Peame arvestama ka, et muutused võtavad aega,“ sõnas Ratas. Peaminister lisas, et Eesti ja Läänemere piirkonnas on kõige suurem potentsiaal meretuuleparkides ja vesiniku kasutuselevõtus.


Ülemkogu arutas eile ka tulevikusuhete kõnelusi Ühendkuningriigiga. Liikmesriikide juhid pidasid oluliseks jätkata kõnelusi kokkuleppe saavutamiseks ning kutsusid Ühendkuningriiki üles astuma selleks vajalikke samme. ELi pealäbirääkija Michel Barnier rääkis liikmesriikide juhtidele kõneluste senisest kulgemisest ning plaanist läbirääkimistega jätkata.


Ratase sõnul on ELi 27 riiki kõnelustes solidaarsed ja ühtsed ning avaldas toetust Barnier’ tegevusele. „Hoolimata senistest läbirääkimistest ei ole kahjuks mitmetele küsimustele veel lahendust leitud. Aega on jäänud vähe ning seda tuleb maksimaalselt kasutada,“ lausus peaminister.


Ratas märkis, et Eesti soovib võimalikult lähedase suhte ja partnerluse jätkumist Ühendkuningriigiga ning pidas väga oluliseks koostööd vabakaubanduse, kaitse-,  välis- ja julgeolekupoliitikas ning inimeste vaba liikumist.


Ühendkuningriik astus selle aasta 31. jaanuaril EList välja. Kuni aasta lõpuni kehtib üleminekuperiood, millel jooksul tuleb kokku leppida tulevikusuhetes.
Fotod:  https://www.flickr.com/photos/stenbockimaja/albums/72157716454966612

Veel uudiseid samal teemal

16.10.2020|Vabariigi Valitsus

ELi riikide juhid tihendavad koostööd võitluses koroonaviiruse levikuga

Brüssel, 16. oktoober 2020 – Euroopa riigipead ja valitusjuhid arutasid ülemkogul tervisekriisi ning leppisid kokku tihendada koostööd ja koordinatsiooni võitluses koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

16.10.2020|Vabariigi Valitsus

Balti riikide juhid tegid ühisavalduse seoses COVID-19 pandeemiaga

Brüssel, 16. oktoober 2020 – Eesti peaminister Jüri Ratas, Leedu president Gitanas Nausėda ja Läti peaminister Krišjānis Kariņš tegid Brüsselis Euroopa Ülemkogu kohtumisel ühisavalduse seoses halveneva COVID-19 olukorraga Euroopas: