Sa oled siin

Ratas arutas ekspertidega rahvastikuprobleemide lahendamist

12. september 2017 - 13:40

Stenbocki maja, 12. september – Peaminister Jüri Ratas kohtus täna rahvastikuekspertidega, et arutada Eesti rahvastikuprobleemide lahendamise võimalusi.

Ratas ütles, et rahvastikuprobleemidele lahenduste leidmine on Eesti üks suurimaid väljakutseid, mistõttu peab see teema olema nii valitsuse kui riigikogu tähelepanu keskpunktis. "Kuigi rahvastikku mõjutavaid tegevusi on nii pere-, tervise-, sotsiaal-, haridus-, rände- kui lõimumispoliitikas, ei ole see piisav. Probleemide lahendamiseks on vaja terviklikku lähenemist, mis omakorda võimaldaks paremini korraldada ka valdkondlikke poliitikaid," ütles ta.

Ratase sõnul on pikaajalisi lahendusi vaja muu hulgas sündimuse suurendamiseks, tagasirände soodustamiseks ja sisserände reguleerimiseks. "Seega on rahvastikuteema näol tegemist ülimalt kompleksse ülesandega – rahvastikukäitumist mõjutavad kaudselt pea kõik sise- ja välispoliitilised otsused, lisaks veel globaalsed muutused," ütles ta.

Rahvastikuprobleemide lahendamise, Eesti rahvaarvu taas tõusule pööramise ning ühiskondliku heaolu suurendamise on valitsus seadnud oma tegevuse üheks peamiseks eesmärgiks. "Selleks, et viia Eesti elanike arv taas tõusule, soovib valitsus suurendada inimeste heaolu, pikendada tervelt elatud aastaid ning kutsuda kõiki Eestist lahkunud inimesi kodumaale naasma. Iga seaduseelnõu ja programmiline dokument peab panustama rahvastikukriisi lahendamisse ja väljarände pidurdamisse," seisab valitsuskoalitsiooni aluspõhimõtetes.

Rahvastikuprobleemide kaardistamise ja lahendusvõimaluste otsimisega tegeleb ka tänavu veebruaris moodustatud riigikogu probleemkomisjon rahvastikukriisi lahendamiseks, mille volitused kestavad 2019. aasta kevadeni. Muu hulgas soovib probleemkomisjon välja töötada rahvastikupoliitika arengusuunad.