Sa oled siin

Peaminister Siimann kohtus Saksa siseministeeriumi riigisekretäriga, 04.06.1997

4. juuni 1997 - 0:00

Peaminister Siimann kohtus Saksa siseministeeriumi riigisekretäriga4. juuni 1997Täna/kolmapäeval võttis peaminister Mart Siimann Toompeal vastu Saksamaa Liitvabariigi Siseministeeriumi riigisekretäri Kurt Schelteri, kohtumisel viibis ka SLV suursaadik Eestis Bernd Mützelburg.

Mart Siiman avaldas tänu Saksa riigi juhtkonnale ja rahvale, kes on toetanud Eestit meie taasiseseisvumise algusest peale. Ta märkis suursaadik Mützelburgi suurt isiklikku panust Eesti ja Saksamaa suhete arendamisel.

Eesti peaminister andis külalisele ülevaate hiljuti toimunud muudatustest Eesti siseministeeriumi juhtkonnas ja kõneles lähema aja plaanidest. Siimann toonitas vajadust viia Eesti seadusandlus ning siseministeeriumi, politsei ja kohtute tegevus vastavusse Euroopa Liidus tunnustatud põhimõtetega ning täiustada piirivalve ja tollisüsteemi.

Siimann tõstatas kohtumisel ka küsimuse viisavabadusest, märkides, et 1. maist alanud viisavabadus pole Eesti ja Põhjamaade suhetes probleeme tekitanud. Siimann andis külalisele ülevaate Balti riikide koostööst kuritegevuse vastase võitluse, piiriületusrezhiimi ühtlustamise ja ühiste piiripunktide haldamise alal.

Kurt Schelter märkis, et Saksamaa jälgib suure poliitlise lugupidamise ja poolehoiuga Eesti arengut viimastel aastatel. Ta tõstis esile konkreetseid ja läbimõeldud poliitilisi avaldusi, mida Eesti tippjuhid on Euroopa integratsiooni teemadel teinud.

Schelter hindas kõrgelt Saksa ja Eesti siseministeeriumide koostööd nii riikide siseturvalisuse kui ka piiride kontrolli alal, samuti illegaalse migratsiooni tõkestamisel.

Saksa siseministeeriumi kõrge esindaja andis ülevaate ministeeriumi probleemidest võitluses kuritegevuse, narkootikumide leviku ja inimkaubitsemise vastu ning riigis illegaalselt viibivate isikute kindlakstegemisel. Tema sõnul langeb kaks kolmandikku Saksamaa aastasest kuritegevusest mitte-sakslaste arvele. Schelter leidis, et riikidevaheline koostöö peab kaasa aitama riikide turvalisusele ja piiride üle kontrolli saavutamisele.

Avaldanud tunnustust Eesti saavutustele piirikontrolli tugevdamise alal, kinnitas Schelter, et viisavabadus kahe riigi suhetes saabub siis, kui on kasvanud riikide siseturvalisus ja tagatud täielik kontroll piiride üle.

Eesti ja Saksamaa siseministeeriumid kavatsevad alustada intensiivsemat koostööd infovahetuse alal illegaalide küsimustes ja piirivalve probleemides. Schelter kinnitas, et ta on juba Eesti siseministeeriumi kolleegidele edastanud kutse tulla külla Saksamaale edasise koostöö tõhustamiseks.


Valitsus | Government | Peaminister | Prime minister

Webmaster: wmaster[at]rk[dot]ee