Sa oled siin

Peaminister Ratas: Euroopa ühtse turu arendamisega tuleb kindlalt edasi liikuda

14. detsember 2018 - 18:12
Foto: Euroopa Liidu Nõukogu

Brüssel, Belgia, 14. detsember 2018 – Euroopa Ülemkogu kohtumise teisel päeval keskendusid ELi riigipead ja valitsusjuhid siseturule, rändele ning kliimamuutustele.


Euroopa ühtne turg on peaminister Jüri Ratase sõnul liidu peamine vahend majanduskasvu suurendamiseks ning töökohtade loomiseks. „Meil tuleb ühtse turu arendamisega edasi liikuda. Peame eriti keskenduma piiriüleste teenuste sektori arendamisele, kus on veel väga palju kasutamata võimalusi,“ lausus Ratas. „Peame ka senisest enam kasutama võimalusi, mida pakuvad andmete vaba liikumine ja uued tehnoloogiad nagu tehisintellekt,“ sõnas peaminister.


Ülemkogu kutsus Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles leppima enne parlamendi praeguse koosseisu ametiaja lõppu kokku nii paljudes ühtse turu arengu seisukohalt olulistes ettepanekutes kui võimalik. ELi riikide juhid rõhutasid vajadust kõrvaldada allesjäänud takistused siseturu toimimiselt, eelkõige teenuste valdkonnas. Lisaks toodi ülemkogul välja vajadus andmepõhise majanduse ja teenusemajanduse suurema rolli järele, samuti parema ühenduvuse ja rohelisemale majandusele ülemineku võimalusi. Euroopa Ülemkogu arutab ühtse turu tulevikku põhjalikumalt järgmise aasta märtsis.


Ebaseaduslikku sisserännet Euroopasse on ELil õnnestunud vähendada kriisieelsele tasemele ning üldine langussuundumus jätkub. „See on viimastel kuudel rände päritolu- ja transiidiriikidega tehtava intensiivistunud koostöö tulemus. Seda tööd tuleb jätkata, et kontrollida rännet tõhusamalt ka tulevikus,“ sõnas peaminister Ratas. ELi riikide juhid jätkavad arutelusid, et leida kõige praktilisem lahendus Euroopa varjupaigasüsteemi reformimisele.


ELi riikide juhid tervitasid märkimisväärseid edusamme julgeoleku ja kaitse vallas, sealhulgas näiteks sõjaväelise liikuvuse parandamisel ning Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi ellu viimisel.


Ülemkogu võttis vastu järeldused ka kliimamuutuste kohta ning otsustas järgmise aasta jooksul leppida kokku ELi pikaajalises kliimastrateegias. Samuti nõudis ülemkogu kiiret tegutsemist väärinfo vastu võitlemiseks, eriti eelseisvate Euroopa Parlamendi valimiste valguses. ELi riikide juhid mõistsid hukka antisemitismi, rassismi ja võõraviha ning toonitasid sallimatuse vastu võitlemise olulisust.


Riigipeadele ja valitsusjuhtidele esitati ELi tuleviku teemal toimunud kodanike konsultatsioonide ühisaruanne, mis sisaldab iga liikmesriigi kokkuvõtet oma riigis toimunust. Eesmärk oli selgitada välja elanike prioriteedid, mured ja ideed, et neid kaasata ja aidata sel moel arendada Euroopat.


„Eestis tehti konsultatsioonide käigus näiteks ettepanek, et tuleks luua üleeuroopaline ühtne pandipakendi süsteem taara kogumiseks. Samuti tõid inimesed välja, et nende jaoks on oluline võimalus reisida, õppida, töötada ja elada mistahes liikmesriigis. Muredena nimetati bürokraatiat ja kiirete transpordiühenduste puudumist,“ sõnas Ratas.


Üleskutse ELi tuleviku aruteludeks liikmesriikide kodanikega tegi jaanuaris Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Arutelude tulemusi on riigipeadel ja valitsusjuhtidel plaanis arvestada järgmisel aastal, kui hakatakse seadma Euroopa Liidu prioriteete aastateks 2019-2024.


Täna toimus ka 27 liikmesriigi osalusel euroala tippkohtumine, kus kõneldi majandus- ja rahaliidu reformimist.


Riigipead ja valitsusjuhid kinnitasid rahandusministrite ettepanekud Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) reformimiseks, sealhulgas näiteks ESMile pankade kriisilahenduse toimimist kindlustava rolli andmisel, julgestuslaenude tingimuste täpsustamisel ning rolli määratlemisel üldises majandus- ja eelarvepoliitika seireprotsessis


„Nende elluviimine annab meile kindlust, et Euroopa stabiilsusmehhanismil on paremad võimalused sekkuda tulevaste kriiside ennetamiseks. See on ühtlasi tagatiseks, et pangandussektori kriisilahendus toimiks ja oleks usaldusväärne,“ sõnas peaminister Ratas. Järgmise sammuna peavad rahandusministrid valmistama ette stabiilsusmehhanismi lepingu muudatused.


Kohtumisel osalesid ka Euroopa Keskpanga president Mario Draghi ja euroala riikide rahandusministrite president, Portugali rahandusminister Mario Centeno.Fotod: https://www.dropbox.com/sh/1mtxdmcikgxanr3/AABnVi671RG059JVwBJafBE0a?dl=0

Veel uudiseid samal teemal

14.06.2019|Vabariigi Valitsus

Ratas: euroala reformid muudavad ühisraha kindlamaks

Stenbocki maja, 14. juuni 2019 - Peaminister Jüri Ratas kinnitas, et Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) reform on vajalik ja Eesti toetab seda järgmisel reedel toimuval euroala riikide tippkohtumisel Brüsselis.

28.05.2019|Vabariigi Valitsus

Ratas: ELi tippametikohtade kandidaadid peavad hästi mõistma Euroopa ees seisvaid väljakutseid

Brüssel, Belgia, 28. mai 2019 – Peaminister Jüri Ratas arutas täna Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtidega Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi ning Euroopa Liidu kõrgete ametikohtade täitmise edasist protsessi.