Sa oled siin

Peaminister Mart Siimann võttis vastu Eesti Korteriühistute Liidu esindajad, 06.04.1997

4. juuni 1997 - 0:00

Peaminister Mart Siimann võttis vastu Eesti Korteriühistute Liidu esindajad

3. aprill 1997


Täna/neljapäeval võttis peaminister Mart Siimann vastu Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimehe Andres Jaadla ja juhatuse liikme Kaido Kolgi, kes andsid peaministrile edasi Eesti Korteriühistute I Foorumi poolt 12. märtsil 1997 heakskiidetud lõppdokumendi.

Selles dokumendis juhitakse tähelepanu elamureformi ummikseisule ning riigi vähesele huvile korteriomanike probleemide vastu. Korteriühistute Foorum teeb ettepaneku töötada välja Eesti elamumajanduse arengukontseptsioon, ajakohastada elamu- ja korteriühistute alast seadusandlust ning soodustada korteriühistute teket ja arengut.

Kohtumine kulges konstruktiivses, avameelses ja sõbralikus õhkkonnas. Mart Siimann selgitas, et uue valitsuse esimesel istungil andis ta ministritele ülesande konkreetsete reformiprojektide kiireks läbitöötamiseks ja ettepanekute tegemiseks, kuidas reforme otsustavalt kiirendada. Üheks selliseks reformiks on ka elamureform, mille kohta peaksid majandusministri ettepanekud valitsusse jõudma aprilli keskpaigas. Siimann toonitas, et tema valitsuse tööstiili kuulub konsulteerimine opositsioonijõududega, samuti teadlaste ja spetsialistide ning kodanike ühenduste kaasamine otsuste ettevalmistamisse. Kindlasti kutsutakse elamureformi teostamiseks vajalikke lahendusi otsima ka Korteriühistute Liitu.

1. aprillil 1996 Rakveres asutatud Korteriühistute Liidus on esindatud 10 Eesti linna: Tartu, Rakvere, Valga, Viljandi, Pärnu, Kohtla-Järve, Narva, Türi, Tapa, Tallinn. Ühenduse eesmärkideks on korteri- ja elamuühistute ning nende liitude ühiste huvide esindamine ja kaitsmine ning neile abi osutamine, korteri- ja elamuühistute tegevuse, praktika ja haldamise koordineerimine, arendus- ja koolitusprojektide koostamine ja ellurakendamine.