Sa oled siin

Peaminister Mart Siimann sai kirja Briti peaministrilt, 15.12.1997

15. detsember 1997 - 0:00

Peaminister Mart Siimann sai kirja Briti peaministrilt

 
 

15. detsember 1997
 
 

Briti peaminister Tony Blair saatis täna kirja Eesti Vabariigi peaministrile Mart Siimannile. Blair hindab Luxembourg'is toimunud Euroopa Liidu tippkohtumist väga edukaks (higly successful) ning kinnitab Suurbritannia kui Euroopa Liidu järgmise eesistujamaa nimel, et EL laienemisprotsess algab liikmesriikide ja uute kandidaatriikide välisministrite kohtumisega järgmise aasta märtsis. Kohe seejärel kavatseb Suurbritannia algatada EL läbirääkimised Eestiga.

Blair väidab, et Luxembourg'i otsus tähendab Eestile otsustavat sammu teel Euroopa Liitu. Ta toonitab, et läbirääkimisprotsessi eduka edasiliikumise tagamine on Suurbritannia presidentuuri üks võtme-prioriteete.

Briti peaminister kinnitab, et Suurbritannia soovib olla ka Euroopa konverentsi ja läbirääkimiste ettevalmistamise strateegia eestvedajaks. Oma kirjas väljendab Blair veendumust, et EL laienemine peab olema kõiki riike hõlmav protsess. Ta toonitab, et on vaja kasutada ära ajaloolist võimalust teha lõpp eraldusjoontele, mis on Euroopale pikka aega mureaineks olnud (We have a resposibility to seize this historic opportunity to end the divisions that have scarred our continent for far too long).

Blair väljendab imetlust nende märkimisväärsete edusammude üle, mida Eestis on tehtud taasiseseisvumisest alates. Luxemborg'is vastu võetud otsused on Eesti kiire arengu ilmekaks kinnituseks. Briti peaminister avaldab soovi tihedaks koostööks Eestiga Suurbritannia eesistumis-perioodi ajal ja ta loodab Eesti peaministrit kohata märtsikuus Londonis toimuval Euroopa Konverentsi avaistungil.