Sa oled siin

Peaminister kohtus  OSCE rahvusvähemuste ülemkomissariga, 16.04.1998

16. aprill 1998 - 0:00

Peaminister kohtus OSCE vähemusrahvuste ülemkomissariga

 
 

16. aprill 1998
 

Peaminister Mart Siimann võttis täna Toompeal vastu OSCE vähemusrahvuste ülemkomissari Max van der Stoeli, kes viibib Tallinnas seoses Jaan Tõnissoni Instituudi ja Foundation of Inter-Ethnic Relations poolt organiseeritud seminariga "Haridus ja Integratsioon".

Max van der Stoel õnnitles Vabariigi Valitsust integratsioonipoliitika põhialuste valmimise puhul, nimetades seda väga konstruktiivseks dokumendiks, mis on suur samm edasi mittekodanike integreerimise suunas.

Mart Siimann rääkis külalisele, mida Vabariigi Valitsus on integratsioonpoliitika elluviimiseks ette võtnud. Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud mitte-eestlaste integratsioonipoliitika põhialustest on valminud valitsuse konkreetne tegevuskava, mida arutatakse järgmisel VV istungil. Loodud on integratsiooni sihtasutus, mille jaoks eraldati riigieelarvest 6 mln EEKi. Fond võtab vastu ka valitsusväliste organisatsioonide finantsabi ja välisabi konkreetsetele projektidele. Kinnitatud on riigikeele õpetaja statuut. Valitsus kiitis heaks ja saatis parlamendi menetlusse kodakondsuse seaduse muudatused mittekodanike lastele kodakondsuse andmise osas. Eelnõu on läbinud Riigikogus esimese lugemise. Järgmisel nädalal arutab VV kabinetinõupidamisel keelestrateegiat.

Peaminister toonitas, et neid samme ei ole tehtud mingi välise surve mõjul, vaid selleks, et lahendada oma siseriiklikke probleeme. Siimann meenutas, et muulaste integratsiooni käsitles Eesti siseasjana ka VF asepeaminister Sõssujev märtsis Tallinnas toimunud kohtumisel.

Stoel tervitas Eesti valitsuse tegelemist keelestrateegiaga, mille olemasolu ta peab integratsiooni oluliseks eelduseks. Ta pidas positiivseks ka kodakondsuse seaduse muudatuste kiiret menetlemist, avaldades lootust, et menetluse käigus tehtavad ettepanekud ei nõrgenda plaanitavate muudatuste sisu.

Kohtumisel arutati Ombudsmani institutsiooni rakendamist Eestis. Vastav eelnõu peab jõudma valitsusse selle poolaasta lõpuks. Mart Siimann tutvustas ülemkomissarile ka Eesti - Vene valitsustevahelise ühiskomisjoni töö käivitumist.

Lahkudes tänas Max van der Stoel Eesti peaministrit heade uudiste eest, mida ta tänasel kohtumisel kuulis.