Sa oled siin

Peaminister avaldas tunnustust Soome sõjaväeeksperdile, 18.03.1998

18. märts 1998 - 0:00

Peaminister avaldas tunnustust Soome sõjaväeeksperdile

 
 

18. märtsil 1998
 

Peaminister Siimann võttis täna vastu Soome kindralmajor Pentti Lehtimäki, kes 1996. aastast juhib Eesti kaitseväele ekspertabi osutamise Soome projektgruppi. Peaminister avaldas Soome kindralmajorile tunnustust ja tänu Soome poolt Eesti kaitseväele osutatud abi, teadmiste ning toetuse eest.

Siimann tõstis esile ka Lehtimäki isiklikke teeneid Eesti ja Soome kaitsejõudude vahelise koostöö arendamisel ning mitmete projektide algatamisel.

1996. aastal moodustatud Soome ohvitseride projektgrupi ülesandeks on olnud Eestile antava ekspertabi tegeliku vajaduse selgitamine ja konkreetsete ettepanekute tegemine ning Eesti Kaitsejõudude arengu kiirendamine. Abi hulka kuulub nii seadusandliku töö arendamine, operatiivplaneerimissüsteemi ja regionaalsete staapide loomine, relvaliikide ja õhukaitse väljaarendamine, Kaitseliidu sobitamine riigikaitsesüsteemi ning tagalateenistuse väljaarendamine.

Projektgruppi kuuluvad ohvitserid on Kaitsejõudude peastaabi erinevate osade, Õhuväe, Kaitseliidu, Piirivalveameti ning paljude muude Eesti kaitsestruktuuride nõustajateks. Projektgrupi liikmed on organiseerinud Eesti sõjaväelastele õppimisvõimalusi Soomes ja vahendanud arvukaid kontakte.

Soome spetsialistide abil on korraldatud ka seminare teemadel "Väikeriigi kaitse" ning "Eesti Vabariigi sõjaline kaitse". Soome-Eesti 1997. aasta projekti tulemuste hulka kuuluvad ka näiteks reservohvitseride koolitus, mobilisatsioonisüsteemi arendamine, 1998. aastal käivituvad Eesti riigikaitsekursused jms.