Sa oled siin

Majandusarengu valitsuskomisjon võttis kokku esimese aasta töö

12. juuni 2018 - 15:54

Stenbocki maja, 12. juuni 2018 - Majandusarengu valitsuskomisjon tegi kokkuvõtteid oma esimese aasta töö tulemustest ning sai ülevaate maksejõuetust reguleerivate õigusaktide revisjonist.

Peaminister Jüri Ratas märkis komisjoni esimest tööaastat kokku võttes, et kõige tihemini arutati kohtumistel välisinvesteeringute soodustamise, ettevõtluskeskkonna, tööjõupuuduse leevendamise ning haridusega seotud küsimusi. „Need on olnud nii riigi partnerite kui ka valitsuse hinnangul sellised teemad, mis meie majanduslikku edenemist ja elanike heaolu kõige enam mõjutavad. Me peame hoolitsema, et nii kodumaiste ettevõtjate kui ka kvaliteetsete välisinvesteeringute ees ei oleks ebamõistlikke takistusi. Seetõttu on meile oluline, et riiklik bürokraatia oleks minimaalne ja menetlusajad mõistlikud,“ sõnas peaminister.

Komisjonil on olnud oluline roll ministeeriumideüleste teemade algatamisel ning lahenduste leidmisel. Muuhulgas on teinud komisjon otsuseid, mis toetavad ebaseaduslikult Eestis töötamise vähendamist, lihtsustavad välismaalaste investeerimist Eesti ettevõtetesse või muudavad kutsehariduse rahastamist rohkem vastavaks majanduselu vajadustele.

Majandusarengu valitsuskomisjoni loomisel oli eesmärk kaasata aruteludesse ka ministeeriumidevälist ekspertiisi, milleks loodi selle juurde laiapõhjaline ekspertkogu. Selle raames tegutsenud töörühm pakkus välja näiteks ettepanekud, kuidas saada tulevikus taastuvenergia statistikakaubanduse turul osalemisest maksimaalset kasu.

„Komisjon on pidanud ühiseid arutelusid nii tööandjate kui ka ametiühingute esindajatega. Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ täiendamisel saime sotsiaalpartneritelt peaaegu sada ettepanekut. Usun, et ekspertide ja praktikute kaasamine komisjoni töösse peaks ja saabki olema järgmistel kokkusaamistel ning aruteludel veelgi suurem,“ ütles peaminister Jüri Ratas.

Eraldi arutas komisjon täna maksujõuetust reguleerivate õigusaktide ehk pankrotiseaduse, saneerimisseaduse ning võlgade ümberkujundamise seaduse üle vaatamist. Kaalutakse maksejõuetusinstitutsiooni loomist, mis teostaks järelevalvet pankrotimenetluste ning nende alustamise üle. Lisaks on plaan toetada kohtunike suuremat spetsialiseerumist maksejõuetusasjadele, mis suurendab selles valdkonnas kohtute pädevust ja ühtlustab kohtupraktikat.
 

Taust

  • Peaministri juhitav majandusarengu valitsuskomisjon koguneb kord kuus, et saada ülevaade majanduse seisust, leida lahendusi ministeeriumideülest koordinatsiooni vajavatele küsimustele, kaasata eksperte ja huvirühmi ning tegeleda majanduskeskkonna arendamisega.
  • Lisaks peaministrile kuuluvad majandusarengu komisjoni ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, justiitsminister Urmas Reinsalu, majandus- ja taristuminister Kadri Simson, rahandusminister Toomas Tõniste, tervise- ja tööminister Riina Sikkut ning välisminister Sven Mikser.
  • Teised ministrid osalevad komisjoni istungil peaministri kutsel, kui teemakäsitlus eeldab vastutava ministri kohalolu. Komisjoni tööd toetab riigikantselei strateegiabüroo.

Veel uudiseid samal teemal

29.06.2020|Vabariigi Valitsus

Ekspertkogu: majanduse toetamine peab olema hästi läbi mõeldud ja tulevikku suunatud

Stenbocki maja, Tallinn, 29. juuni 2020 – Täna oma esimesele istungile kogunenud ekspertkogu, kelle eesmärk on valitsuse nõustamine majanduse taaskäivitamise küsimustes. Tõdeti, et kuigi majanduse käekäigu kohta võib leida juba positiivseid märke, pole veel lõpuni selge, mis meid aasta teises pooles ees ootab. Kõlama jäi mõte, et tuleb otsida ja edukalt ära kasutada neid võimalusi, mida pakub pandeemia käigus kiiresti muutuv maailm. Riik saab kindlasti sellele kaasa aidata, näiteks paindliku ja tõhusa ümberõppe, aga ka investeeringute soodustamise kaudu. Täpsemad ettepanekud majanduse elavdamiseks lepitakse kokku suve jooksul.

25.06.2020|Vabariigi Valitsus

Majanduse elavdamise ekspertkogu koosseis on kinnitatud

Stenbocki maja, Tallinn, 25. juuni 2020 – Valitsuse majandusarengu komisjoni juurde loodud ekspertkogu, kelle eesmärk on nõustada valitsust majanduse ergutamise, inimeste toimetuleku parandamise ja ettevõtete konkurentsivõime kasvatamise küsimustes, koguneb esimesele istungile esmaspäeval, 29. juunil.