Sa oled siin

Majandusarengu komisjoni fookuses on välisinvesteeringute soodustamine

14. november 2017 - 15:15

Stenbocki maja, 14. november 2017 – Täna kogunenud valitsuse majandusarengu komisjon arutas välisinvesteeringute soodustamise võimalusi ja tuleviku töösuhteid. Samuti kiideti heaks 28 miljonilise eelarvega IKT arenguprogramm ja uus kutsehariduse rahastamise mudel.

„Arvestades Eesti Panga prognoosi välisinvesteeringute vähenemise kohta ning väga tihedat riikidevahelist konkurentsi välisinvesteeringute saamiseks, on eriti oluline, et riigil oleks olemas senisest rohkem tööriistu välisinvesteeringute meelitamiseks,“ rõhutas peaminister Jüri Ratas. „Kui Eestit huvitavate investeeringute saamiseks on vaja investoritele pakkuda erisusi, peame olema valmis kohandama meie õigusruumi.“

Välisinvesteeringute saamisel on kvalifitseeritud tööjõu puuduse ja suhteliselt kõrge elektrihinna kõrval probleemiks just investoritele erimeetmete pakkumise võimaluse puudumine. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo sai ülesandeks koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega esitada valitsuskomisjonile esialgsed ettepanekud lahenduste kohta, mis parandaksid EASi võimalusi pidada investoritega läbirääkimisi.

Valitsuskomisjon kiitis heaks ka IKT arenguprogrammi kontseptsiooni. Programmi eelarvemaht ulatub 28 miljoni euroni. Selle summa ulatuses soovitakse toetada tööstuse ja ehituse digipööret ning laiendada e-residentsuse programmi. IKT arenguprogrammiga saavad huvilised tutvuda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel.

Valitsuskomisjon arutas ka paindlike töötamise võimaluste edendamist Eestis. Sotsiaalministeerium nentis, et Eestis kasutatakse teiste Euroopa Liidu riikidega võrreldes tähtajalisi lepinguid väga vähesel määral. Samuti on Eestis vähelevinud osaajaga töötamine. Kaugtöö võimalusi kasutas 2015. aasta tööelu uuringu järgi üksnes 20 protsenti töötajatest.

Rääkides kutsehariduse rahastamise mudelist on peaminister Jüri Ratase sõnul oluline kutsehariduse senisest suurem vastamine majanduselu vajadustele ning uus rahastamismudel aitab sellele kaasa. „Kutsehariduse eesmärk on anda noortele väljaõpe, mis võimaldab neil edukalt hakkama saada pidevalt uueneval tööturul. See esitab väljakutse kutsehariduse kaasaegsele korraldusele,“ rõhutas ta.

Haridus- ja teadusministeeriumis väljatöötatud kutseõppe uus rahastamismudel arvestab riiklike koolitustellimuste kohtade kõrval õppeasutuse tegevuse kulusid ja tulemusi. Praegune rahastus on ebastabiilne, sõltudes otseselt ainult õpilaste arvust. Samuti ei toeta senine mudel piisavalt individuaalõpet ega motiveeri koole tulemuslikkusele.

Majandusarengu valitsuskomisjoni tööd juhib peaminister, komisjoni liikmed on ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, justiitsminister Urmas Reinsalu, majandus- ja taristuminister Kadri Simson, rahandusminister Toomas Tõniste, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ning välisminister Sven Mikser. Teised ministrid osalevad komisjoni istungil peaministri kutsel, kui teemakäsitlus eeldab vastutava ministri kohalolu. Komisjoni tööd toetab Riigikantselei strateegiabüroo.