Sa oled siin

Majandusarengu komisjon toetab teadus- ja arendustegevuse lisarahastamist

28. jaanuar 2019 - 15:36

Stenbocki maja, 28. jaanuar 2019

Täna kogunenud valitsuse majandusarengu komisjon toetab ühiskondlikku kokkulepet teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni arendamiseks ja aastatel 2020-2022 teadus- ning arendustegevusse lisaraha suunamist. Täpsema jaotuse järgi läheks suur osa lisarahast meetmete arendamiseks, mis toetaksid ettevõtete teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni kasvu.

„Lisaraha suunamine ettevõtete teadus- ja arendustegevuse edendamiseks aitab kiirendada arengut seal, kus hetkel on vajakajäämised kõige suuremad. Loomulikult ei tohi me selle kõrval unustada ka teadusasutuste vajadusi, sest ilma kõrgel tasemel teaduseta ei ole meil ka kvaliteetset kõrgharidust. See mõjutab edaspidi otseselt ka ettevõtete arenguvõimalusi,“ ütles majandusarengu komisjoni juhtinud peaminister Jüri Ratas.

Valitsuse majandusarengu komisjon arutas ka lisaraha täpsemat jaotust, mis näeb ette kindla osa teadusasutustele ning samuti vahendid ettevõtluses teadus- ja arendustegevuse toetamiseks. Samuti panustatakse valdkondlikusse teadusarendustegevusse, mis aitab muu hulgas kaasa poliitikakujundamise kvaliteedi tõstmisele.

Komisjoni kuuluv ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist lisas, et Eesti edasine tootlikkuse kasv ja sellega vältimatult seotud kogu ühiskonna jõukus sõltub sellest, kas meie ettevõtted on suutelised globaalsetes väärtusahelates kõrgemale ronima või mitte. „Järgmistele astmetele ronimiseks on aga tarvis teha targemat tööd, investeerida jõulisemalt arendustegevusse, arendada tooteid, uuendada ettevõtteid ning värvata tippspetsialiste,“ ütles Tammist ning lisas, et mitmed need vajadused eeldavad riigi suuremat panust keskkonna kujundamisse või ettevõtetega koos finantsriskide maandamisse.

Möödunud aasta 19. detsembril allkirjastasid Eesti erakondade esimehed ning teadusasutuste, teadlaste ja suurimate ettevõtlusorganisatsioonide esindajad Vabariigi Presidendi juures ühiskondliku kokkuleppe teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni arendamiseks. Selle kohaselt toetavad leppe osapooled teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni avaliku sektori poolset rahastamise tõstmist ühe protsendini sisemajanduse kogutoodangust. 2019. aastal nähakse riigi eelarvestrateegias ette sihttasemeni jõudmine kolme aasta jooksul võrdsete summade lisandumisega.

Veel sai komisjon ülevaate äridiplomaatia strateegia tegevuste tulemustest ja äridiplomaatia strateegia tegevuskavast 2019. aastaks.

Taust

  • Peaministri juhitav majandusarengu valitsuskomisjon koguneb kord kuus, et saada ülevaade majanduse seisust, leida lahendusi ministeeriumide ülest koordinatsiooni vajavatele küsimustele, kaasata eksperte ja huvirühmi ning tegeleda majanduskeskkonna arendamisega.
  • Majandusarengu komisjoni kuuluvad majandus- ja taristuminister Kadri Simson, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, justiitsminister Urmas Reinsalu, rahandusminister Toomas Tõniste, tervise- ja tööminister Riina Sikkut ning välisminister Sven Mikser. Komisjoni juhib peaminister Jüri Ratas.
  • Teised ministrid osalevad komisjoni istungil peaministri kutsel, kui teemakäsitlus eeldab vastutava ministri kohalolu.
  • Komisjoni tööd toetab riigikantselei strateegiabüroo.

 

Veel uudiseid samal teemal

29.06.2020|Vabariigi Valitsus

Ekspertkogu: majanduse toetamine peab olema hästi läbi mõeldud ja tulevikku suunatud

Stenbocki maja, Tallinn, 29. juuni 2020 – Täna oma esimesele istungile kogunenud ekspertkogu, kelle eesmärk on valitsuse nõustamine majanduse taaskäivitamise küsimustes. Tõdeti, et kuigi majanduse käekäigu kohta võib leida juba positiivseid märke, pole veel lõpuni selge, mis meid aasta teises pooles ees ootab. Kõlama jäi mõte, et tuleb otsida ja edukalt ära kasutada neid võimalusi, mida pakub pandeemia käigus kiiresti muutuv maailm. Riik saab kindlasti sellele kaasa aidata, näiteks paindliku ja tõhusa ümberõppe, aga ka investeeringute soodustamise kaudu. Täpsemad ettepanekud majanduse elavdamiseks lepitakse kokku suve jooksul.

25.06.2020|Vabariigi Valitsus

Majanduse elavdamise ekspertkogu koosseis on kinnitatud

Stenbocki maja, Tallinn, 25. juuni 2020 – Valitsuse majandusarengu komisjoni juurde loodud ekspertkogu, kelle eesmärk on nõustada valitsust majanduse ergutamise, inimeste toimetuleku parandamise ja ettevõtete konkurentsivõime kasvatamise küsimustes, koguneb esimesele istungile esmaspäeval, 29. juunil.