Sa oled siin

Majandusarengu komisjon arutas tööjõuturu küsimusi

13. märts 2018 - 17:14

Täna koos tööandjate ja ametiühingutega toimunud majandusarengu valitsuskomisjoni arutelude fookuses oli olukord tööjõuturul ning tööjõupuuduse leevendamine.

Aastal 2017 oli Eesti tööhõive määr 78,5 protsenti, mis oli kaks protsenti rohkem kui aastal 2016. See ületas märkimisväärselt Euroopa keskmist, mis oli 2016. aastal 71,1 protsenti.

Peaminister Jüri Ratase sõnul ületas eelmisel aastal Eesti tööhõive määr esimest korda majandusbuumiaegsed näitajad. „Ühest küljest näitab kõrge tööhõive Eesti majanduse head seisu. Teisest küljest tuleb arvestada, et see tähendab tööandjatele raskusi vajalike oskustega töötajate leidmisel. Samuti peame meeles pidama, et meil on Eestis piirkondi, kust inimesed ja tööstus liiguvad pigem välja ning neile kohtadele pöörab riik eritähelepanu,“ ütles peaminister Ratas.

Tööjõupuudus jääb suure tõenäosusega tulevikus kasvama. Samas on Eestis jätkuvalt olemas ka puhver nii töötute kui ka mitteaktiivsete inimeste näol. Samuti tuleb silmas pidada regionaalseid eripärasid, sest tihti pole tööotsijad ja tööandjad samades piirkondades. Komisjonis märgiti, et küsimus pole ainult inimeste olemasolus, vaid ka nende oskustes. Samaaegselt inimeste tööturul rakendamisega tuleb tegeleda nii töötavate kui ka töötute inimeste oskustesse investeerimisega. Selleks tuleb luua ülevaade, milliseid oskusi inimesed omavad praegu ning vajavad tulevikus.

Komisjon leidis, et parema ülevaate ja prognooside saamiseks tuleb jätkuvalt arendada edasi tööjõu oskuste ja vajaduste prognoosi süsteemi OSKA. Haridus- ja teadusminister, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister ning tervise- ja tööminister peavad analüüsima, milliseid olemasolevaid tööjõuvajaduse prognoosisüsteeme tuleks dubleerimise vältimiseks ja sünergia parandamiseks ühendada. Vastavad ettepanekud tuleb esitada valitsusele järgmise aasta veebruari lõpus.

Ettevõtted on välja toonud, et nende murekoht on tihti kvalifitseeritud töötajate leidmine, samas on väljaspool Eesti suuremaid linnu väljakutsed pigem vastupidised. Komisjon otsustas ka, et tervise- ja tööminister ja Töötukassa esitavad sügisel ettepanekud, kuidas toetada töökohtade loomist Eesti piirkondades, kus tööturg on keerulisemas olukorras.

Lisaks otsustati komisjonis jälgida ja analüüsida välistöötajate sisserändekvoodi täitumist ning otsustada edasine tegevus aprillikuus. Järgmiseks majandusarengu komisjoniks tehakse ka ülevaade renditööjõu kasutamisest. Komisjon võttis teadmiseks ka Tööandjate Keskliidu ettepanekud erinevate menetlustähtaegade lühendamiseks ning edastas need riigihalduse ministrile ja keskkonnaministrile hinnangu andmiseks. Ettepanekuid arutatakse koos tööandjatega taas maikuu koosolekul.

Esimest korda osalesid majandusarengu valitsuskomisjoni istungil Tööandjate Keskliidu volikogu esimees Tiit Kuuli ja Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson, kes tutvustasid oma ettepanekuid tööjõupuuduse leevendamiseks.

 

Taust
• Peaministri juhitav majandusarengu valitsuskomisjon koguneb kord kuus, et saada ülevaade majanduse seisust, leida lahendusi ministeeriumideülest koordinatsiooni vajavatele küsimustele, kaasata eksperte ja huvirühmi ning tegeleda majanduskeskkonna arendamisega.

• Lisaks peaministrile kuuluvad majandusarengu komisjoni ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, justiitsminister Urmas Reinsalu, majandus- ja taristuminister Kadri Simson, rahandusminister Toomas Tõniste, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ning välisminister Sven Mikser.

• Teised ministrid osalevad komisjoni istungil peaministri kutsel, kui teemakäsitlus eeldab vastutava ministri kohalolu. Komisjoni tööd toetab Riigikantselei strateegiabüroo.