Sa oled siin

Jüri Ratas Võrus: Kagu-Eesti programm aitab piirkonna elu elavdada

27. aprill 2018 - 18:33

Võru, 27. aprill 2018 – Täna Võrumaad külastanud peaminister Jüri Ratas avaldas lootust, et riigi eelarvestrateegia arutelu käigus kokku lepitud Kagu-Eesti programm, mille eelarve on 3,2 miljonit eurot, aitab tõsta piirkondliku ettevõtluse aktiivsust, suurendada tööhõivet ja vajalike teenuste kättesaadavust ning parandada kohalike inimeste heaolutaset.


„Riigi jaoks on äärmiselt oluline, et meie elu areneks ühtlasel kõigis Eestimaa paigus. Peame leidma võimalused toetada ja edendada meie regioonide ettevõtluskeskkonda, rikastada haridus- ja kultuurielu ning arendada elukeskkonda. Seetõttu on mul väga hea meel, et loome Kagu-Eesti programmi kaudu selleks uusi võimalusi,” sõnas peaminister Ratas. "Esimesed sammud riiklike toetusprogrammide rakendamiseks on juba astutud ning loodetavasti näeme juba peagi märke sellest, kuidas erinevate regionaalarengut soodustavate riiklike toetuste abil luuakse võimalused tugevale majandusele, konkurentsivõimelisele haridusele, omakultuuri hoidmisele ning nüüdisaegsele tervishoiule ja sotsiaalhoolekandele,“ sõnas peaminister.


Ringreisi käigus tutvus peaminister piirkonna töö- ja hariduseluga ning sotsiaalhoolekandega, aga kohtus ka kohaliku võimu esindajate ja rahvaga.


Hommikul oli peaministril kohtumine Võrumaa kutsehariduskeskuse juhtkonna ning õpilastega. Kutsehariduskeskus pakub õpet 10 erialal ning laialdasi stažeerimise võimalusi välismaal. Erinevad uuringud kinnitavad, et keskuse vilistlased on väärikad spetsialistid, keda ootavad ettevõtted üle kogu Eesti.


Pärastlõunal kohtus peaminister Jaagumäe talu peremehe Mart Timmi ja kohalike põllumajandustootjatega. Kagu-Eesti suurimaid maaelu edendajaid Mart Timmi tegeleb koos oma perega nii köögivilja- ja seakasvatusega kui ka jaekaubanduse ja toitlustamisega. Ta on asutanud Võrumaa esimese seltsimaja ja Jaagumäe kaubanduskeskuse. Kokkusaamisel arutati põllumajandustoodangu konkurentsivõime, aga ka regionaalpoliitika, tööhõive ning piirikaubandusega seonduvat.


„Mul oli väga hea meel näha, et kohalikud maaelu edendajad valutavad oma piirkonna ja terve Eesti arengu pärast siiralt südant. Jõudsime kokkusaamisel arutada väga mitmeid probleeme ja lahendusi, mis võimaldaksid Tallinnast kaugemate kohtade ettevõtjatel ja põllumajandustootjatel end kindlamana tunda ning oma kodukoha arengusse panustada,” rääkis Ratas. „Ettevõtlus on oluline tervele ühiskonnale, sest loob töökohti ja on aluseks majanduskasvule. Niisamuti peavad au sees olema ka kõik ettevõtliku meelega inimesed, kes ei karda võtta vastutust. Nende hulgas on ka Mart Timmi, keda tunnustan aastakümnete pikkust tegevust maaelu, põllumajanduse ja toidutööstuse edendamisel.“


Tööpäeva lõpus külastas Jüri Ratas Võru Järve kooli, kus individuaalse õppekava alusel õpib 25 mõõduka-, raske ja sügava vaimu- või liitpuudega õpilast Võrust ning Võru- ja Põlvamaalt. Mõned õpilased elavad koolis ööpäevaringselt.  Õppeasutus pakub lapsehoiuteenust ka koolivaheaegadel, tagades õpilaste perede liikmetele võimaluse käia tööl. Jüri Ratase sõnul on Järve kool hea näide sellest, kuidas saab erivajadustega laste ja noorte arengut igakülgselt toetada, tehes selle heaks koostööd nii lapsevanemate, kohaliku kogukonna kui ka paljude teiste Eesti ja välismaa partneritega.


"On väga oluline vähendada omastehooldajate koormust, tagades samas erivajadustega inimestele võimaluse elada väärtuslikku elu ja teostada ennast ühiskonnas," toonitas peaminister. Аprilli keskpaigal otsustas riik toetada Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest 16 projekti, mis on suunatud paremate elamis-, õppimis- ja töötamistingimuste loomiseks psüühilise erivajadusega inimestele. Tänu sellele on võimalik Võrumaale rajada 34 uut teenusekohta, mis plaanide kohaselt valmivad hiljemalt 2020. aasta lõpuks.


Fotod kohtumistelt: https://www.dropbox.com/sh/ya5ca5runhr0ygj/AAD3sRMRy-AuEzYagxuUwBWxa?dl=0

Veel uudiseid samal teemal

27.09.2018|Vabariigi Valitsus

Valitsus sai ülevaate regionaalarengu strateegia elluviimisest

Stenbocki maja, 27. september 2018

Riigihalduse minister andis täna valitsuskabinetile ülevaate regionaalarengu strateegiast ning sellega seotud Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti tegevuskava 2015-2020 elluviimisest.

18.09.2018|Vabariigi Valitsus

Ratas arutas tööandjate ja ametiühingutega soolise palgalõhe vähendamist

Stenbocki maja, 18. september 2018 – Peaminister Jüri Ratas arutas täna Stenbocki majas Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu esindajatega mitmeid tööturu küsimusi, sealhulgas pikalt probleemiks olnud soolise palgalõhe vähendamist.