Sa oled siin

Haridus- ja teadusministeeriumi abiministriks saab Erkki Piisang

5. mai 2005 - 11:50

TÄIENDAV PÄEVAKORRAPUNKT: Valitsus nimetas haridus- ja teadusministeeriumi abiministriks Erkki Piisangi. Eelnõu kohaselt nimetatakse Erkki Piisang haridus- ja teadusministeeriumi abiministriks alates 9. maist 2005. a kuni haridus- ja teadusminister Mailis Repsi volituste lõpuni.

Abiministri ülesandeks on juhtida ministrilt saadud volituste piires ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvates küsimustes poliitika kujundamisega tegelevaid struktuuriüksusi, korraldada ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi ning täita muid ministri antud ülesandeid. Abiministrina saavad Erkki Piisangu valdkondadeks haridus- ja teadusministeeriumis üld- ja kutsehariduse ning ministeeriumi hallatavate asutuste arendamise ja korraldamise küsimused.

Erkki Piisang on tööalases karjääris töötanud haridussüsteemi erinevatel astmetel, olles õpetaja, üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse juht ning haridusjuht Tallinna linnaosavalitsuse ja kogu linna tasemel. Ka oli Piisang tegev mitmete asutuste arengu ja kvaliteedi tagamise küsimustega Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse arendusjuhina.