Sa oled siin

Eesti ja Itaalia peaministrite kohtumisest, 03.02.1998

3. veebruar 1998 - 0:00
 

Eesti ja Itaalia peaministrite kohtumisest

 

3. veebruar 1998
 

Täna/teisipäeval kohtus peaminister Mart Siimann Toompeal Eestis ühepäevasel visiidil viibiva Itaalia peaministri Romano Prodiga.

Mart Siimann tänas Itaaliat Eestile Euroopa Liiduga ühinemisel osutatud toetuse eest ning avaldas heameelt kahe riigi suhete eduka arengu üle, mille kinnituseks on kõrgetasemelised vastastikused visiidid. Siimann meenutas siinkohal Itaalia presidendi O.L. Scalfaro eelmise aasta mais toimunud riigivisiiti Eestisse ja president Lennart Meri märtsis toimuvat visiiti Itaaliasse. Areneb kahe riigi vaheline kaubandus, tugevnevad majandussidemed. Turismiameti poolt 1996. aastal korraldatud küsitlus näitas, et Eesti elanike reisisihtidest on Itaalia eelistustelt neljandal kohal Soome, Rootsi ja Prantsusmaa järel.

Itaalia peaminister nimetas Eesti ja Itaalia vahelisi suhteid täiuslikuks. Prodi ütles, et Eesti areng on kindlalt tõendanud tema õigust püüelda Euroopa Liiduga ühinemise poole ning leidis, et sellistel väikestel riikidel nagu Eesti võib EL liitumisläbirääkimistel olla mõningaid eeliseid.

Peaminister Siimann tutvustas külalisele Eesti valitsuse eurointegratsiooni-alast töökorraldust. Ta ütles, et rõõm esimeste hulgas liitumisläbirääkimistele pääsemise üle on Eestis asendunud tõsise igapäevase tööga seaduste harmoniseerimisel, ametnike koolitamisel, administratiivse süsteemi täiustamisel. Eesti on endale seadnud eesmärgiks liituda Euroopa Liiduga viie aasta jooksul, teatas Siimann.

Romano Prodi tundis huvi Eestis rahvusvähemuste olukorra vastu. Mart Siimann tõdes, et Eestis on olemas mittekodanike ja vähemusrahvuste integreerumisega seotud probleemid, kuid märkis, et need on Eesti siseprobleemid, mille lahendamisega valitsus pingsalt tegeleb. Peaministri büroos on ametis rahvussuhete nõunik, valitsuses on portfellita minister, kes koordineerib rahvussuhteid, lähiajal on valitsusel kavas heaks kiita poliitikute ja sotsiaalteadlaste töögrupi poolt ette valmistatud rahvussuhete programm. Siimann toonitas, et Eesti on arvesse võtnud ka rahvusvaheliste ekspertide soovitusi ning valitsus on täitnud kõik OSCE rahvusvähemuste ülemkomissari Max van der Stoehli vastavad soovitused.

Eesti ja Itaalia kahepoolsetest suhetest rääkides tõstatas Eesti peaminister küsimuse viisavabaduse võimalusest kahe riigi vahel, tuues eeskujuks Põhjamaadega viisavabaduse kehtestamisel saadud positiivse kogemuse. Nagu märkis Itaalia peaminister, on tema isiklikult täielikult viisavabaduse poolt ning lisas, et näeks meeleldi, kui Itaalia tõuseks tänu viisavabadusele Eesti elanike reisi-eelistustes esikohale. Samas ei saa Itaalia viisavabadust kehtestada ilma teiste Schengeni lepingu liikmesriikide nõusolekuta, vastavad konsultatsioonid on juba käimas.

Silmas pidades Venemaa presidendi eelseisvat visiiti Itaaliasse olid kõne all ka Eesti ja Venemaa suhete areng. Mart Siimann tõi esile tendentsid, mis osutavad suhete võimalikule paranemisele kahe riigi vahel, nimetades muuhulgas valitsustevahelise komisjoni töö käivitamist ning esimesel poolaastal toimuvat kohtumist Venemaa peaministriga Moskvas. Itaalia peaminister lubas omalt poolt kohtumisel president Boris Jeltsiniga teavitada teda tänasel kohtumisel kinnitust leidnud Eesti-poolsest soovist parandada suhteid Vene Föderatsiooniga.