Sa oled siin

Eesti elanike üldine suhtumine migratsiooni ja pagulastesse on oluliselt paranenud

6. detsember 2016 - 9:38

Stenbocki maja, 6. detsember 2016 - Riigikantselei poolt tellitud ja Kantar Emori poolt läbi viidud avaliku arvamuse uuringust selgub, et Eesti elanike üldine suhtumine migratsiooni ja pagulastesse on aasta jooksul oluliselt paranenud.


Kokku 75% uuringus osalenutest arvab, et inimestel on õigus vabalt rännata. 2015. aasta juunis oli arvas sama 63% vastanutest. Hädas olevate inimeste vastu võtmise poolt on 56% vastajatest, eelmisel aastal pooldas hädas olijate vastu võtmist 43%.


Pagulastesse suhtub ülikriitiliselt 30% elanikest, eelmisel aastal oli sama number peaaegu 40%. „Hoiakute pehmenemise ja kriitilisuse vähenemise põhjus on tõenäoliselt teema emotsionaalsuse vähenemine ning asjaolu, et rändekriisi meedias enam väga ei kajastata,“ selgitab Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog. „Teema järsk üleskerkimine eelmise aasta suvel tekitas Eesti elanikes emotsionaalse šoki ja sellega seotult võimendusid ka igasugused hirmud.“


Pagulaste vastuvõtmisega seotud hoiakud ei ole võrreldes eelmise aastaga muutunud. Üle 90% vastajatest peab oluliseks pagulaste tööle asumist ja maksude maksmist. Lisaks peaksid pagulased võtma omaks Eesti kultuurinormid, austama siinseid seadusi ja õppima selgeks Eesti keele. Ühel meelel ollakse ka selles osas, et Eesti ei tohiks vastu võtta parema elu otsijaid, vaid ainult sõja ja tagakiusamise ohvreid. Oluliselt on aga vähenenud  (34%-lt 26%-le) nende inimeste osakaal, kelle arvates pagulased ei tohi saada riigi käest toetusi.


Üldine suhtumine pagulastesse ja ohutunne sõltuvad inimeste sotsiaalsest taustast.  Haridus on põhiline sotsiaaldemograafiline tegur, mis määrab inimeste üldised hoiakud pagulaste suhtes.  „Kõrgharitud inimesed on tolerantsemad ja tajuvad vähem ohte seoses pagulastega ning suuremat ohtu tajuvad vanemad inimesed rahvusest sõltumata“, lisab Voog. Mitte-eestlased aktsepteerivad immigratsiooni tõenäolisemalt kui eestlased, aga pagulaste tulek tekitab mitte-eestlaste hulgas rohkem ohutunnet.


Esimest korda küsiti antud uuringus Eesti elanike poolt põgenike teemal info saamiseks kasutatavate infoallikate kohta. Eestlaste seas hinnatakse kõige usaldusväärsemateks kanaliteks ETV-d (41%), Postimeest (9%), Kanal 2 ja Delfit (8%). Mitte-eestlased nimetasid usaldusväärseimate kanalitena venekeelseid meediakanaleid (24%), ETV ja ETV+ (17%) ning Delfit (14%).


Uuring viidi läbi telefoni teel 2016. aasta novembris. Uuringu üldkogumi moodustasid Eesti Vabariigi alalised elanikud vanuses 15+ aastat ning küsitletute hulk oli 1000 inimest. Uuring telliti ja rahastati projekti „Rändekommunikatsioon ja seire“ raames, mida kaasrahastab Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning EV Siseministeerium.


Uuringu raport: http://bit.ly/2g3Umh4


Lisainfo:

Aivar Voog, Kantar Emor
tel 626 8538
aivar.voog[at]emor[dot]ee

Päivi Tampere, Riigikantselei
tel 56 827 887
paivi.tampere[at]riigikantselei[dot]ee