Sa oled siin

E-Eesti nõukogu kiitis heaks krattide tegevuskava

5. juuni 2019 - 16:32

Stenbocki maja, 5. juuni 2019 – Oma tänasel istungil kiitis E- Eesti nõukogu heaks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning riigikantselei eestvedamisel valminud Eesti krattide ehk tehisintellekti kasutuselevõtu tegevuskava.

E-Eesti nõukogu esimehe Jüri Ratase sõnul aitab tehisintellekti tark kasutus Eesti-sugusel väikesel ühiskonnal kasutada parimal moel kogu oma potentsiaali nii riigi sees kui ka rahvusvaheliselt.

„Mul on rõõm, et nii avalikus kui ka erasektoris on olemas selge huvi kratte kasutusele võtta. Pikemas perspektiivis lubab see viia riigi ja erasektori teenused hoopis uuele tasemele, tõstab meie majanduse tootlikkust ja konkurentsivõimet ning lubab Eestit ka edaspidi olla teerajaja oma partneritele Euroopas ja maailmas,“ ütles Ratas, kuid rõhutas samuti, et krattide edukas tulemine on võimalik üksnes siis, kui ühiskonna teadmiste tase on selleks küps.

Tehisintellekti tegevuskava välja töötanud ekspertrühm soovitab innustada tehisintellekti võimalikult laialdast katsetamist, mis lubab aru saada, kus krattidest võiks olla enim kasu. Samuti on vaja kaardistada avalikud teenused, mille puhul on eriti kasulik panustada krattide kasutuselevõtu edendamisele ning töötada välja kratilahenduste koosvõime viisid. Hetkel on Eesti avalikus sektoris rakendust leidnud 16 kratti, kuid juba järgmisel aastal kasvab nende arv 50-ni. Tehisintellekti edukas areng erasektoris nõuab aga eeskätt äritegevuse suuremat digitaliseerimist. Lisaks on vaja tõsta üleüldist teadlikkust tehisintellekti lahendustest ning oskust neid rakendada. Täiendamist vajab ka seadusandlus, kuigi eraldi „kratiseadust“ Eesti ei vaja.

Veel said nõukogu liikmed ülevaate IT-arenduste rahastusest riigi eelarvestrateegia kontekstis, haridus- ja teadusministeeriumi visioonist tehnoloogiapõhilisest õppest ning e-residentsuse 2.0 tegevuskava hetkeseisust. Viimase eesmärk on teha e-residentsust kasutajasõbralikumaks ning valmistada ette pinda e-residentide arvu kasvuks.

E- Eesti nõukogu juhib Eesti infoühiskonna ja e-riigi arengut, asutab vajadusel ekspertkomisjone ja töörühmi ning tellib analüüse IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) -poliitika valdkonnas. Nõukogu esimees on peaminister Jüri Ratas, lisaks kuuluvad nõukogusse teised infoühiskonna arenguga seotud ministrid, eksperdid ja IKT-sektori esindajad. Nõukogu tööd korraldab riigikantselei strateegiabüroo.

Krattide tegevuskavaga on võimalik tutvuda riigikantselei kodulehel: https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/stratee... (PDF)

Lisainfot saab ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tegevuskava tutvustusele pühendatud pressiteatest: https://www.mkm.ee/et/uudised/riik-avalikustas-plaani-eesti-krattide-jaoks

 

Veel uudiseid samal teemal

14.08.2019|Vabariigi Valitsus

Tänavune Tallinna digitippkohtumine keskendub tehisintellekti tulevikule

Stenbocki maja, 14. august 2019 – Tallinnas 16.–17. septembrini toimuval kõrgetasemelisel digitippkohtumisel (Tallinn Digital Summit 2019) võtavad 20 riigi ministrid ja valdkonna eestkõnelejad fookusesse tehisintellekti ning selle mõju meie tulevikule.

08.08.2019|Vabariigi Valitsus

E-residentsuse uus tegevuskava aitab luua suuremat lisaväärtust kohalikele ettevõtjatele ja Eesti riigile

Stenbocki maja, 8. august 2019

Valitsus kiitis täna kabinetinõupidamisel heaks E-residentsus 2.0 tegevuskava, millega soovitakse e-residentsuse programm muuta turvalisemaks, Eesti ettevõtjatele tulusamaks ja e-residentide kogukonnale mugavamaks.