Sa oled siin

17:24

30. august 1999 - 0:00

Rahandusministeerium soovitab Tallinna Linnavalitsusel tühistada vee hinna alandamise otsuse. Rahandusminister saatis täna Tallinna linnapeale kirja, milles teeb Tallinna Linnavalitsusele ettepaneku kutsuda koheselt kokku erakorraline Tallinna Linnavalitsuse istung ja tühistada Tallinna Linnavalitsuse 26. augusti määrus number 70 "Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise hind Tallinnas". EBRD poolt aktsiaseltsile Tallinna Vesi antud laenu suuruseks oli 44,5 miljonit Saksa marka, millest on graafikujärgselt tagasi makstud praeguseks 2 miljonit Saksa marka. Laenu garanteerib Eesti Vabariik. Minister väljendab sügavat muret seoses Tallinna Linnavalitsuse poolsete finantsdistsipliini rikkumistega. Juhul kui Tallinna Linnavalitsus ei nõustu veetariifide alandamise otsust muutma, on Rahandusministeerium valmis pöörduma Õiguskantsleri poole palvega otsus protestida. Lähemalt: Ants Leemets, 250 13 584.