Sa oled siin

15:02

26. august 1999 - 0:00

Täna toimus Sotsiaalministeeriumis järjekordne läbirääkimiste voor Vabariigi Valitsuse, Eesti Tööandjate ja Tööstuse Keskliidu ning ametiühingute keskliitude vahel. Lepiti kokku, et 2000. aasta jaanuarist hakkab kehtima tunnipalga alammäär 8 krooni 25 senti, mis on kuus 1400 krooni täistööaja korral. See on esimene kord Eestis kui palgaalammäär ületab momendil kehtiva elatusmiinimumi. Sõlmiti kokkulepe kolmepoolsete tööhõivenõukogude moodustamiseks. Initsiatiiv selliste nõukogude moodustamiseks tuli Vabariigi Valitsuse poolt eesmärgiga kaasata Eesti erinevate regioonide tööandjaid ja ametiühinguid tööhõiveprobleemide lahendamisse. Läbirääkimised jätkuvad 9. septembril, kuna osapooled ei saavutanud kokkulepet tulumaksuvaba miinimumi osas. Lähemalt: Sigrid Tappo, 6269 704.