Sa oled siin

13:01

21. juuli 1999 - 0:00

Kindlustustoetust makstakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 12. mai 1999 määrusele põllumajandustootjale põllukultuuride, produktiivloomade või kalakasvatuse kindlustamiseks tehtud kulutuste puhul. Määruse kohaselt said põllumehed kindlustoetuse kätte 20. juuliks, enamikule maksti toetused välja juba varem. Sellel aastal laekus 118 avaldust 130 lepingule Kindlustustoetuse suuruseks määrati sel aastal maksimummäär - 40% taotleja kindlustusmaksest, kuna avaldusi laekus oodatust vähem. Kokku maksti toetust 388 226 krooni. Lähemalt: Kai Maran, 6256 110.