Sa oled siin

12:47

9. juuli 1999 - 0:00

Valitsus otsustas tänasel istungil esitada Riigikogu menetlusse kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu. Seaduse eesmärk on kaitseväeteenistuse kui ühe teenistuse eriliigi aluste, samuti tegevteenistuses olevate isikute õiguste ja kohustuste, teenistussuhte tekkimise, muutumise ja lõppemise alusete määratlemine ning nõuete kehtestamine tegevteenistuses olevate isikute haridustasemele ja kvalifikatsioonile. Erinevalt praegu kehtivast seadusest, kus suurem osa seadusest on pühendatud ajateenistusele, pöörab käesolev eelnõu peatähelepanu isiku teenistuskäigu reguleerimisele ajateenistusse kutsumisest kuni erru saatmiseni. Seaduseelnõu on koostatud koostöös kaitseväe juhatajaga. Seaduseelnõu loob käitseväeteenistusele analoogse aluse töölepingu alusel töötavate isikute ja avalikus teenistuses töötavate isikutega. Olulise uuendusena on seaduses tagatud tsiviilkontroll kaitseväe tegevuse üle. Lisainfo: Priit Põiklik 6316 792