Sa oled siin

12:07

20. juuli 1999 - 0:00

Valitsus otsustas tänasel istungil vabastada ametist Lääne maavanem Arder Väli. Vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele saab valitsus maavanema ennetähtaegselt ametist vabastada peaministri ettepanekul oma motiveeritud otsusega. Arvestades Lääne maavanema Arder Väli üldtunnustatud kõlblusnormidega ja ametnikele esitatavate eetiliste nõuetega vastuolus olevat käitumist ebakaines olekus maavalitsuste suvepäevadel Jõgevamaal Rannal 19.juunil 1999.a., millega Arder Väli pani toime kõrgemat riigiametnikku ja valitsusasutust diskrediteeriva vääritu teo avaliku teenistuse seaduse paragrahvi 84 punkti 3 tähenduses, määrata peaministri ettepanekul ja avaliku teenistuse seaduse paragrahvi 118 lõike 1 alusel Lääne maavanemale Arder Välile distsiplinaarkaristuseks teenistusest vabastamine vääritu teo eest. Lähemalt: Priit Põiklik 6316 792