Sa oled siin

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Valitsuse kommunikatsioonibüroo on Riigikantselei struktuuriüksus, mis korraldab Vabariigi Valitsuse ja peaministri avalikke suhteid ja Euroopa Liiduga seotud riigisisest teavitustegevust, koordineerib valitsuskommunikatsiooni, avalikkuse hädaolukorras teavitamise arendamist ning korraldab riigisümboolikaga seonduvat.

 
 

Liis Velsker

Liis Velsker

valitsuse meedianõunik valitsuskommunikatsiooni direktori ülesannetes
 

Liis informeerib avalikkust valitsuse ja peaministri tegevusest. Ta kajastab olulisemaid sündmusi peaministri ja valitsuse töös. Liisi poole võib pöörduda kõigis valitsuse tegevust puudutavates küsimustes.

 Telefon:  693 5725,  525 7136
liis.velsker[at]riigikantselei[dot]ee

 

Jevgenia Värä

Jevgenia Värä

valitsuse meedianõunik
 

Jevgenia ülesanneteks on peaministi ja valitsuse nõustamine venekeelse meedia osas, samuti koostöö venekeelsete ajakirjanikega, nende briifimine ja pressikonverentside korraldamine.

 Telefon:  693 5706, 525 4377
jevgenia.vara[at]riigikantselei[dot]ee

 

Liisi Poll

Liisi Poll

valitsuse meedianõunik 

Liisi korraldab meediasuhtlust peaministri välisvisiitidel ja väliskülaliste vastu võtmisel. Samuti on ta kontaktiks välisajakirjanikele. Liisi poole võib pöörduda peaministri ja valitsuse välissuhtlust puudutavates küsimustes.

 Telefon: 5783 1881
liisi.poll[at]riigikantselei[dot]ee

 

Kateriin Pajumägi

Kateriin Pajumägi

valitsuse meedianõunik

Kateriini korraldab valitsuse istungi kommunikatsiooni ja valmistab ette kabinetinõupidamiste teavitust. Samuti tegeleb ta valitsuse tegevuskava kommunikatsiooniga.

 Telefon: 693 5725, 5649 8580
kateriin.pajumagi[at]riigikantselei[dot]ee

 

Mariann Sudakov

Mariann Sudakov

valitsuse meedianõunik 

Marianni peamised tööülesanded on Euroopa Liidu teemalise kommunikatsiooni koordineerimine ning strateegiliste sõnumite ja kommunikatsioonitegevuste väljatöötamine koostöös ministeeriumidega.

 Telefon: 521 6821
mariann.sudakov[at]riigikantselei[dot]ee

 

gert-profile

Gert Uiboaed

sümboolikanõunik

Gert Uiboaed tegeleb Eesti lipu ja riigivapi kasutamise korra selgitamise ja tutvustamisega, samuti vastutab valitsusasutuste visuaalse kommunikatsiooni ühtsuse ja riiklike tähtpäevade tähistamise eest. Kui pakub huvi Eesti lipp või vapp ja nende kasutamise hea tava, või on vaja riigiasutuste, maakondade, linnade ja valdade vappe või lippe, siis on Gert õige inimene, kelle poole pöörduda.

 Telefon: 693 5683, 5326 8866
gert.uiboaed[at]riigikantselei[dot]ee

 

Hannes Krause

Hannes Krause

strateegilise kommunikatsiooni juht

Hannes koordineerib koostöös julgeolekuga seotud riigiasutustega valitsuse välis- ja julgeolekupoliitika kommunikatsiooni. Vajadusel nõustab ta peaministrit julgeolekualaste päringute vastamisel.

 Telefon: 693 5299
hannes.krause[at]riigikantselei[dot]ee

 

Kübe Rahkema

Kübe Rahkema

konsultant

Kübe tegeleb valitsuse veebi toimetamise ja uuendamisega ning valitsuse ja peaministri pressikonverentside korraldamisega. Lisaks tegeleb ta Stenbocki maja tutvustamisega külalistele ning büroo asjaajamise ja külaliste vastuvõtmisega.
 

 Telefon:  693 5710
kybe.rahkema[at]riigikantselei[dot]ee

 

Jürgen Randma

Jürgen Randma

kommunikatsioonispetsialist
 

Jürgeni peamised tööülesanded on siseriiklik meediatöö ja valitsuskommunikatsiooni korraldamine sotsiaalmeedias. Jürgen tegeleb ka valitsuse ja peaministri olulisemate sündmuste kajastamisega, pressikonverentside korraldamise ning veebi arendamisega. 

 Telefon:  693 5744
 jurgen.randma[at]riigikantselei[dot]ee

 

 

Viimati uuendatud: 20. november 2020