Visuaalne identiteet

Visuaalne identiteet

Ühine identiteet

Valitsusasutuste visuaalne identiteet ühendab valitsusasutused üheks valitsusorganisatsiooniks. Valitsusasutuste ühine kujundusstiil hõlmab kõiki valitsusasutusi ning nende visuaalse identiteedi kandjaid.

Ühine stiil põhineb riigivapil ning sellest tuletatud kolme lõviga logol. Kahe sümboli kasutamine põhineb ühtsetel reeglitel. Kõigile valitsusasutustele on loodud ühtse kujundusega logod. Dokumentide ja muude infokandjate kujundus lähtub ühisest kujundusstiilist.
 

Kaks sümbolit

Valitsusasutuste visuaalne identiteet põhineb riigivapil ning sellest tuletatud kolme lõviga logol. 

Infokandjad

Riigivapiga logo peab kasutama olulistel infokandjatel. Asjatundjate poolt tehtud kokkuleppe kohaselt kasutatakse riigivappi järgmistel infokandjatel:

Kasutajad

Valitsusasutuste ühine visuaalne identiteet on järgimiseks üldjuhul kõigile valitsusasutustele.

Kui minister peab põhjendatuks asutuse senise sümboli kasutamise jätkamist, siis rakendab see asutus valitsusasutuste visuaalse identiteedi stiilijuhist osaliselt, see tähendab vaid riigivapi kasutamise reeglistiku osas. Loe täpsemalt eranditest..

Maavalitsused rakendavad valitsusasutuste visuaalse identiteedi stiilijuhist vaid riigivapiga olulistel kommunikatsioonikanalites ja infokandjate osas. Muudel kandjatel kasutavad maavalitsused edasi maakonna sümboleid. Maakonna sümbolid kehtestab siseminister määrusega.

Valitsusasutused on:

 • Riigikantselei
 • ministeeriumid
 • ametid
 • inspekstioonid
 • maavalitsused
 • vanglad
 • Prokuratuur
 • Häirekeskus
 • Kaitsevägi
 • Rahvusarhiiv

Erandid

Kui minister pidas põhjendatuks asutuse senise sümboli kasutamise jätkamist, siis rakendab see asutus valitsusasutuste visuaalse identiteedi stiilijuhist vaid riigivapiga olulistel kommunikatsioonikanalites ja infokandjate osas. Muudel kandjatel kasutab see asutus erandlikult oma senist embleemi. Oma embleemi kasutatakse vastavalt embleemi stiilijuhisele või asutuse senise visuaalse identiteedile.

Viisteist valitsusasutust taotlesid 2011. aastal õigust jätkata oma senise embleemi kasutamist. Eristumist põhjendati pikaajaliste traditsioonide, operatiivse eristamisvajadusega kriisiolukordades ja rahvusvahelise praktikaga. Valitsuskommunikatsiooni koordinatsiooninõukogu toetas erisuse andmist taotluse esitanud asutustele.

Otsuse valitsusasutuste ühise visuaalse identiteedi osaliselt rakendamise kohta ning asutuse senise sümboli kasutamise jätkamise kohta tegi minister vastavalt Riigikantselei poolt antud valitsuskommunikatsiooni juhisele (PDF), kehtestades asutuse sümboli ja selle kasutamise korra asutuse põhimääruses.

Osaliselt valitsusasutuste visuaalset ideniteeti rakendavad valitsusasutused on:

 • Häirekeskus
 • Kaitsepolitseiamet
 • Keskkonnainspekstioon
 • Politsei- ja Piirivalveamet
 • Prokuratuur
 • Päästeamet
 • Statistikaamet
 • Tarbijakaitseamet
 • Teabeamet
 • Veeteede Amet
 • vanglad
 • maavalitsused

 

Viimati uuendatud: 19. märts 2019