Sa oled siin

Tallinna digitaalvaldkonna tippkohtumine 2018

 

Digitaalvaldkonna tippkohtumine Tallinn Digital Summit 2018 toob Eestisse uuendusmeelsete riikide valitsuste juhid ja ministrid, ettevõtjad, novaatorid ning globaalsed tehnoloogiatööstuse juhid, kes arutavad, kuidas mõjutab digiteerimine valitsusi, majandusi ja ühiskondi. Iga-aastane üritus, millele pääseb ainult kutsetega, toimub tänavu 15.–16. oktoobrini Tallinnas.

Tippkohtumisel pööratakse tähelepanu uusimatele digiteerimisvõimalustele, luuakse selgem lähenemine digitaalse üleminekuga kaasnevatele väljakutsetele ning soodustatakse ideede ja õppetundide praktilist jagamist digiriikide vahel.

Eesmärgid

Tänavu keskendub kohtumine sellele, kuidas tehisintellekti  ja vabalt liikuvaid andmeid riikide, majanduste ja ühiskondade heaks kasutada. Aruteludes on kesksel kohal järgmised teemad:

  • Tehisintellekti võimalused: Kuidas peaksid riikide majandused ja ühiskonnad tehisintellektiks valmistuma? Kuidas mõjutab tehisintellekt riigivalitsemist ja avalikku teenistust?
  • Digiteerimise riskide ja väljakutsete maandamine: Kuidas tagada usaldus digiteenuste vastu? Kuidas valmistuda töödeks ja oskusteks, mida tehisintellekti ajajärk nõuab?
  • Piiriülene ligipääs andmetele, nende kasutamine ja nendega kauplemine: Millised on parimad piiriülesed andmevood ja -poliitikad? Kuidas korraldada ülemaailmset ligipääsu andmetele ning nende taaskasutamist ja jagamist parendades kaupu ja teenuseid, aga samas pöörates tähelepanu ka privaatsuse ja poliitika probleemidele?

Tallinna digitaalvaldkonna tippkohtumise algatas Eesti peaminister Jüri Ratas ning seda organiseerib Riigikantselei. Tänavune kohtumine on järg digitippkohtumisele, mis toimus Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise ajal 2017. aasta septembris.

Lisainfot tippkohtumise kohta leiab Tallinna digitaalvaldkonna tippkohtumise veebilehelt (ENG) ja Twitteris.

Viimati uuendatud: 24. september 2018