Sa oled siin

Siseminister Andres Anvelt

Andres Anvelt on Eesti Vabariigi siseminister alates 23. novembrist 2016. Ta kuulub Sotsiaaldemokraatlikku erakonda. 

 • Aastatel 2015-2016 oli Andres Anvelt Riigikogu XIII kooseisu ning oli fraktsiooni esimees
 • Andres Anvelt oli Eesti Vabariigi justiitsminister aastatel 2014-2015.
 • Aastatel 2011–2014 oli Andres Anvelt Riigikogu XII koosseisu liige. Ta oli Riigikogu korruptsioonivastasesse erikomisjoni esimees, kuulus VEB Fondi uurimiskomisjoni, välismaalastele tähtajaliste elamislubade andmisega seotud uurimiskomisjoni ning Riigikogu õiguskomisjoni.

 • Aastatel 2009-2011 ja 2013 kuulus Andres Anvelt Tallinna Linnavolikokku.

 • Aastatel 2007–2011 tegutses Anvelt Eesti Kaitseväe juhataja julgeolekunõunikuna. Anvelt töötas aastatel 2004–2006 Politseikolledži direktorina.

 • Aastatel 2001–2003 oli Andres Anvelt Keskkriminaalpolitsei direktor. Enne seda töötas ta aastaid Eesti Politseis.

 • 30. septembril 1969. aastal Tallinnas sündinud Anvelt on lõpetanud Tallinna 21. Keskkooli ning Tallinna Miilitsa Erikeskkooli. Tal on õigusteaduse bakalaureusekraad Tartu Ülikoolist ning haldusjuhtimise magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist. Samuti on ta läbinud õiguskaitse juhtimise kursused FBI Akadeemias Ameerika Ühendriikides.

Siseminister Andres Anvelt

 

 

Siseminister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 

 • Siseminister juhib riigi sisejulgeoleku valdkonda ning korraldab piirivalve, kriisireguleerimise ja päästetöödega seotud küsimusi.
 • Siseminister juhib siseministeeriumi tööd ja otsustab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru siseministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Siseministri vastutada on kodakondsuse ja migratsiooniga seotud asjade korraldamine.
 • Siseminister juhib Vabariigi Valitsuse uimastiennetuse komisjoni, mille eesmärk on koordineerida nii ennetustööd kui vähendada narkoainete pakkumist.
 • Siseminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Siseminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Siseministeerium

 • Tagab koos oma valitsemisala asutustega riigi sisejulgeolekut ja kaitseb avalikku korda.
 • Valvab ja kaitseb Eesti riigipiiri ning tagab piirirežiimi rakendamise.
 • Töötab välja kriisireguleerimise ning ja päästeala valdkondadega seonduvaid poliitikaid ning korraldab nende elluviimist.
 • Koordineerib tuleohutuse ja lõhkematerjalidega seotud õnnetuste ennetamist.
 • Töötab välja kodakondsus- ja migratsioonipoliitika.
 • Koordineerib ametkondade ja organisatsioonide vahelist koostööd korrakaitse küsimuses.
 • Kavandab ja viib koostöös välisministeeriumiga ellu riigi viisapoliitikat ning tegeleb ebaseadusliku sisserände ja töötamise ennetamisega.
 • Koordineerib terrorismivastase võitluse tegevuskava täitmist.
 • Reguleerib relvade käitlemist ja turvateenuste osutamist ning kujundab riigi relva- ja turvapoliitikat.

Siseministeeriumist lähemalt »

Viimati uuendatud: 3. mai 2018