Sa oled siin

Riigihalduse minister Janek Mäggi

Janek Mäggi on Eesti Vabariigi riigihalduse minister alates 2. maist 2018. Ta kuulub Keskerakonda.

 • Janek Mäggi on 2000. aastal asutatud suhtekorraldusfirma Powerhouse asutaja, kuni ministriametisse astumiseni oli ta selle juhataja ja konsultant
 • Mäggi on 2018. aasta alguses loodud EELK Toetusfondi kaasasutaja ja fondi nõukogu aseesimees
 • Alates 2015. aastast on Mäggi Eesti Kunstiakadeemia kuratooriumi aseesimees.
 • Janek Mäggi on 2014. aastal asutatud SA Hille Tänavsuu Vähiravifondi „Kingitud Elu“ üks kaasasutajatest.
 • Janek Mäggi oli 1999. aastast kuni 2015. aasta alguseni Eesti Kabeliidu president. Ta oli aastatel 2007-2017 Euroopa Kabekonföderatsiooni (EDC) president. Oktoobris 2017 valiti ta Maailma Kabeföderatsiooni (FMJD) presidendiks.
 • Janek Mäggi on alates 2005. aastast Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu esimees.
 • Aastatel 1997-2000 töötas Mäggi Ühispanga (hilisema SEB Panga) asepresidendina
 • 1994.-1997. aastal töötas Janek Mäggi Äripäevas
 • 5. septembril 1973. aastal sündinud Janek Mäggi on lõpetanud 1999. aastal Tartu Ülikooli Õigusinstituudi õigusteaduse erialal.

Riigihalduse minister Janek MÄggi

 

Riigihalduse minister

 

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 
 • Riigihalduse minister vastutab avaliku   teenistuse, riigivara ja riigihangetega seotud küsimuste, valitsuse sisekontrollisüsteemi, kohaliku omavalitsuse arendamise, regionaalarengu ning regionaalhalduse kavandamise ja koordineerimise ning ruumilise planeerimise eest. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru oma vastutusvaldkondade tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumite valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.

 • Riigihalduse minister kinnitab ametisse ministeeriumite valitsemisalas oma valdkonnas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.

 • Riigihalduse minister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.

 • Riigihalduse minister otsustab ministeeriumite hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Rahandusministeerium

 • On valitsuse asjatundjaks maksu-, finants- ja eelarvepoliitika elluviimisel ning majanduse eesmärgistamisel.
 • Kavandab maksu- ja tollipoliitikat ja hoiab stabiilset maksusüsteemi.
 • Koostab majandusanalüüse ja majandusprognoose.
 • Nõustab hankijaid ja pakkujaid riigihangete läbiviimisel ja teostab riigihangete järelevalvet.
 • Tegeleb riikliku statistika kogumisega.
 • Koordineerib ja korraldab valitsuse sisekontrollisüsteemi rakendamist ja siseaudiitori kutsetegevuse korraldamist.
 • Tegeleb riigiraamatupidamisega ja juhib riigi igapäevast rahavoogu.
 • Paigutab riigi finantsvarasid ja kohustusi, haldab riigile antavat välisabi ja laenusid ning koordineerib Eestile kasutada olevate toetuste jagamist.
 • Tegeleb finants- ja kindlustuspoliitika väljatöötamisega.

Rahandusministeeriumist lähemalt »

 

 

Viimati uuendatud: 3. mai 2018