Sa oled siin

Riigihalduse minister Jaak Aab

Jaak Aab on Eesti Vabariigi riigihalduse minister alates 12. juunist 2017. Ta kuulub Keskerakonda

 • Aastatel 2016-2017 oli Jaak Aab Eesti Keskerakonna peasekretär ning aastatel 2015-2016 Riigikogu Eesti Keskerakonna fraktsiooni nõunik
 • Aastatel 2012-2015 töötab Jaak Aab konsultandina Soome Vabariigi erinevates  omavalitsustes.
 • Jaak Aab oli aastatel 2007-2011 Eesti Vabariigi Riigikogu XI koosseisu liige
 • Aastatel 2005-2007 oli ta Eesti Vabariigi Valitsuse sotsiaalminister
 • Jaak Aab töötas aastatel 2003-2005 Eesti Linnade Liidu tegevdirektor ning aastatel 2002-2003 oli ka ka Eesti Vabariigi Riigikogu IX koosseisu liige
 • Aastatel 1998-2002 oli Jaak Aab Võhma linnapea,
  aastatel 1994-1998 Võhma abilinnapea
 • Lisaks töötas ta aastatel 1994-1998 Võhma Gümnaasiumis majandusõppe õpetajana, aastatel 
  1989-1991
  Võhma Gümnaasiumis õpetaja, õppealajuhataja.
 • Jaak Aab oli 1988-1989. aastail ELKNÜ Viljandi Rajoonikomitee I sekretär, aastail 1985-1988 Võhma Gümnaasiumis õpetaja ning huvijuht ja aastail 1984-1985 Ala Põhikoolis õpetaja
 • 9. aprillil 1960 Taageperas sündinud Jaak Aab on lõpetanud Viljandi V Keskkooli, Tallinna Pedagoogilise Insituudi ning seda vene keele ja kirjanduse õpetaja erialal. 

   

Riigihalduse minister Jaak Aab
 

Riigihalduse minister

 

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

 
 • Riigihalduse minister vastutab avaliku   teenistuse, riigivara ja riigihangetega seotud küsimuste, valitsuse sisekontrollisüsteemi, kohaliku omavalitsuse arendamise, regionaalarengu ning regionaalhalduse kavandamise ja koordineerimise ning ruumilise planeerimise eest. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru oma vastutusvaldkondade tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumite valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.

 • Riigihalduse minister kinnitab ametisse ministeeriumite valitsemisalas oma valdkonnas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.

 • Riigihalduse minister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.

 • Riigihalduse minister otsustab ministeeriumite hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Rahandusministeerium

 • On valitsuse asjatundjaks maksu-, finants- ja eelarvepoliitika elluviimisel ning majanduse eesmärgistamisel.
 • Kavandab maksu- ja tollipoliitikat ja hoiab stabiilset maksusüsteemi.
 • Koostab majandusanalüüse ja majandusprognoose.
 • Nõustab hankijaid ja pakkujaid riigihangete läbiviimisel ja teostab riigihangete järelevalvet.
 • Tegeleb riikliku statistika kogumisega.
 • Koordineerib ja korraldab valitsuse sisekontrollisüsteemi rakendamist ja siseaudiitori kutsetegevuse korraldamist.
 • Tegeleb riigiraamatupidamisega ja juhib riigi igapäevast rahavoogu.
 • Paigutab riigi finantsvarasid ja kohustusi, haldab riigile antavat välisabi ja laenusid ning koordineerib Eestile kasutada olevate toetuste jagamist.
 • Tegeleb finants- ja kindlustuspoliitika väljatöötamisega.

Rahandusministeeriumist lähemalt »

 

Viimati uuendatud: 11. juuni 2017